سرخط اخبار
Previous
Next

بنیاد فرزانگان اردکان افتتاح می‌شود

تیر ۳, ۱۳۹۹

رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت: هم‌زمان با هفته بهزیستی، نخستین بنیاد فرزانگان در شهرستان اردکان افتتاح می‌شود. ... ادامه خبر...

راه اندازی سامانه ای برای ارائه خدمات «تخفیف »دار به سالمندان

«بنیاد فرزانگان»، سامانه ای که با هماهنگی سازمان های مردم نهاد فعال با هدف ارائه خدمات تخفیف دار و در عین حال ... ادامه خبر...

سالانه ۷۰۰ هزار نفر به آمار سالمندان کشور افزوده می شود

ریس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خانه های حمایتی سالمندان خبر داد و گفت: این خانه ها با مراکز نگهداری سالمندان ... ادامه خبر...

بازدید دکتر سلمان نژاد و کمیته شورای ملی سالمندان از بنیاد فرزانگان استان تهران

تیر ۳, ۱۳۹۹

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای ملی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران بازدید کردند. ... ادامه خبر...

بیش از ۱۲۰ بنیاد فرزانگان مسائل و موارد مرتبط با سالمندان را بررسی می‌کنند

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان با اشاره به ... ادامه خبر...

توسعه بنیاد فرزانگان برای انجام مراقبت ها از سالمندان در منازل

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از حمایت همه جانبه برای توسعه بنیادهای فرزانگان ... ادامه خبر...

راه اندازی سامانه ای برای ارائه خدمات «تخفیف »دار به سالمندان

«بنیاد فرزانگان»، سامانه ای که با هماهنگی سازمان های مردم نهاد فعال با هدف ارائه خدمات تخفیف دار و در عین حال ... ادامه خبر...

سالانه ۷۰۰ هزار نفر به آمار سالمندان کشور افزوده می شود

ریس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خانه های حمایتی سالمندان خبر داد و گفت: این خانه ها با مراکز نگهداری سالمندان ... ادامه خبر...

بنیاد فرزانگان اردکان افتتاح می‌شود

تیر ۳, ۱۳۹۹

رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت: هم‌زمان با هفته بهزیستی، نخستین بنیاد فرزانگان در شهرستان اردکان افتتاح می‌شود. ... ادامه خبر...

بازدید دکتر سلمان نژاد و کمیته شورای ملی سالمندان از بنیاد فرزانگان استان تهران

در اولین روز از هفته سالمندان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای ملی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران بازدید کردند. ادامه خبر...

بیش از ۱۲۰ بنیاد فرزانگان مسائل و موارد مرتبط با سالمندان را بررسی می‌کنند

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان با اشاره به اینکه جمعیت ایران به سمت سالمندی در حرکت است؛ از ابلاغ سند سالمندی خبر داد. ادامه خبر...

توسعه بنیاد فرزانگان برای انجام مراقبت ها از سالمندان در منازل

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از حمایت همه جانبه برای توسعه بنیادهای فرزانگان در سراسر کشور با استفاده از تشکلهای سالمندی برای استقرار گسترده ترین شبکه سالمندی کشور به عنوان حلقه ارتباطی بین سالمندان، دولت نام برد. ادامه خبر...

راه اندازی سامانه ای برای ارائه خدمات «تخفیف »دار به سالمندان

«بنیاد فرزانگان»، سامانه ای که با هماهنگی سازمان های مردم نهاد فعال با هدف ارائه خدمات تخفیف دار و در عین حال تکریم سالمندان و دسترسی بهتر آنها به خدمات مختلف از سلامت تا گردشگری و ... با قیمتی ارزان تر و کیفیت بالاتر، راه اندازی شده است. ادامه خبر...

بیش از ۱۲۰ بنیاد فرزانگان مسائل و موارد مرتبط با سالمندان را بررسی می‌کنند

تیر ۳, ۱۳۹۹

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان با اشاره به اینکه جمعیت ایران به سمت سالمندی در حرکت است؛ از ابلاغ سند سالمندی خبر داد. ... ادامه خبر...

راه اندازی سامانه ای برای ارائه خدمات «تخفیف »دار به سالمندان

«بنیاد فرزانگان»، سامانه ای که با هماهنگی سازمان های مردم نهاد فعال با هدف ارائه خدمات تخفیف دار و در عین حال تکریم سالمندان و دسترسی بهتر آنها به خدمات مختلف از سلامت تا گردشگری و ... با قیمتی ارزان تر و کیفیت بالاتر، راه اندازی شده است. ادامه خبر...

راه اندازی سامانه ای برای ارائه خدمات «تخفیف »دار به سالمندان

خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

«بنیاد فرزانگان»، سامانه ای که با هماهنگی سازمان های مردم نهاد فعال با هدف ارائه خدمات تخفیف دار و در عین حال تکریم سالمندان و دسترسی بهتر آنها به خدمات مختلف از سلامت تا گردشگری و ... با قیمتی ارزان تر و کیفیت بالاتر، راه اندازی شده است. ... ادامه خبر...