برنامه تکریم سالمندان در دستگاههای دولتی

بدون شک یکی از اصول بنیادی تشکیل شورای فراگیر ملی سالمندان استفاده از توان فنی، اداری و انسانی دستگاههای زیربنایی، فرهنگی، اقتصادی، درمانی و رفاهی است تا با همگرایی سیاستها و فعالیتها به کارآمدی و کارآیی بیشتر فرآیندهای مرتبط با رفاه، سلامت و منزلت سالمندان منجر گردد.

نظر به تعدد سازمانها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی اثر گذار  در زیر مجموعه وزارتخانه های دولت به ویژه دستگاههای عضو شورای ملی سالمندان و با عنایت به لزوم پیشتازی این مجموعه در مقوله تکریم سالمندان و ایجاد الگوی مناسب جهت سایر نهادهای کشور ؛ پیشنهاد می گردد موارد ذیل تحت عنوان بخشنامه فراگیر به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ گردد و بدیهی است سازمان بهزیستی آمادگی لازم جهت ارائه هرگونه مساعدت های علمی و فنی را به دستگاههای متقاضی دارد.

  1. در تمام شعب کشوری، استانی، شهرستانی و احدهای اجرایی دستگاههای تابعه، مناسب سازی فیزیکی و سهولت دسترسی سالمندان و معلولان نظیر تعبیه آسانسور و بالابر، ایجاد رمپ، سرویسهای بهداشتی مناسب، رفع موانع عبور و مرور ویلچر و واکر، مبلمان راحت مورد نیاز استراحت سالمندان، استقرار واحدهای مورد مراجعه سالمندان در طبقات همکف و … مدنظر قرار گیرد.
  2. در تمام شعب کشوری، استانی، شهرستانی و واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه، تسهیلات ویژه جهت سالمندان نظیر مشاوره اختصاصی و پاسخگویی خارج از نوبت در نظر گرفته شود.
  3. کلیه شعب بانکها و موسسات مالی کشور و همچنین شعب و کارگزاریهای نظام بیمه ای مجهز به سیستم نوبت دهی جداگانه برای افراد سالخورده و ناتوان گردند.
  4. بخشی از امکانات ورزشی، رفاهی و تفریحی دستگاههای تابعه به بازنشستگان مربوطه اختصاص یابد.
  5. راه اندازی اطاقهای فکر و استفاده از مشاوره بازنشستگان و پیشکسوتان دستگاههای تابعه در دستور کار قرار گیرد.
  6. برگزاری برنامه های فرهنگی و اختصاص تسهیلات مالی در مناسبتهای هفته تکریم منزلت سالمندا ن، روز بازنشستگان و.. در کلیه دستگاههای ذیربط
  7. تلاش در جهت راه اندازی فرآیند پایش سلامت سالمندان از طریق معاینات و آزمایشات مستمر پزشکی و روانشناسی
  8. اعزام بازنشستگان و پیشکسوتان دستگاههای تابعه به اردوهای زیارتی و سیاحتی و ایجاد امکان تشکیل شبکه ارتباطی بین این افراد
  9. تقویت کانونهای بازنشستگی و برخورداری این کانون از فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تشویق این کانونها به برگزاری مستمر مراسم فرهنگی و تفریحی، نشستهای دوره ای و ایفاء نقش در زمینه انتقال مسائل و مشکلات سالمندان وبازنشتگان به مدیران دستگاههای اجرایی.