گزارش صندوق سازمان ملل متحد از «همایش منطقه ای آسیا- اقیانوسیه؛ نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی»

گزارش صندوق سازمان ملل متحد از «همایش منطقه ای آسیا- اقیانوسیه؛ نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی»

 

 

جهت دانلود فایل پی دی اف گزارش کلیک کنید.