سالمندان در آیینه احادیث

Untitled-0001
امام على علیه السّلام فرمودند:
تِسْعَهُ اَشْیاءَ قَبیحهٌ وَ هِىَ مِنْ تِسْعَهِ اَنـْفُسٍ اَقبَحُ مِنها مِنْ غَیْرِهِمْ: ضیقُ الذَّرْعِ مِنَ الْـمُلوکِ وَ الْبُخْلُ مِنَ الاَْغْنیاءِ وَ سُرْعَهُ الْغَضَبِ مِنَ الْعُلَماءِ وَ الصِّبا مِنَ الْکُهولِ وَ الْقَطیعَهُ مِنَ الرُّؤوسِ وَ الْکِذْبُ مِنَ الْـقُضاهِ وَ الزَّمانَهُ مِنَ الاَْطِبّاءِ وَ الْبَذاءُ مِنَ النِّساءِ وَ الطَّیشُ مِن ذَوِى السُّلْطانِ؛
نُه چیز زشت است، اما از نه گروه زشت تر: درماندگى و ناتوانى از دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمى از دانشمندان؛ حرکات بچگانه از میانسالان؛ جدایى حاکمان از مردم؛ دروغ از قاضیان؛ بیمارى کهنه از پزشکان؛ بدزبانى از زنان و سختگیرى و ستمگرى از سلاطین.
دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۸۳

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اَلْبَرَکَهُ مَعَ اَکابِرِکُمْ؛
برکت، با بزرگان شماست.
جامع الأخبار، ص ۲۴۲، ح ۶۱۷٫

 
امام رضا علیه السّلام فرمودند:
وَقِّرُوا کِبارَکُمْ وَ ارْحَمُوا صِغارَکُمْ وَ صِلُوا اَرْحامَکُمْ؛
به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید.
عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۶۵٫

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مَنْ وَقَّرَ ذا شَیْبَه فِی الاْسْلامِ أمَّنَهُ اللّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیامَهِ ؛
هر کس بزرگ سال مسلمانی را گرامی دارد و احترام نماید، خداوند او را در قیامت از سختی ها و مشکلات در أمان می دارد.
الکافی، ج ۲، ص ۶۵۸، ح ۳

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
البرکه فی أکابرنا فمن لم یرحم صغیرنا و یجلّ کبیرنا فلیس منّا؛
برکت در بزرگان ماست و هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد از ما نیست.
نهج الفصاحه

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
الخیر مع أکابرکم؛
خوبى همراه بزرگان شماست.
نهج الفصاحه

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
الشّیخ فی أهله کالنّبیّ فی امّته؛
پیر در میان کسان خود چون پیامبر در امت خویش است.
نهج الفصاحه

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
لیس منّا من لم یوقّر الکبیر و یرحم الصّغیر و یأمر بالمعروف و ینه عن المنکر؛
هر که بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکى واندارد و از بدى باز ندارد از ما نیست.
نهج الفصاحه

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ما أکرم شابّ شیخا لسنّه إلّا قیّض اللَّه عند سنّه من یکرمه؛
هر جوانى که پیرى را براى سنش گرامى دارد خدا هنگام پیرى وى یکى را بیارد که وى را گرامى دارد.
نهج الفصاحه

 
امام علی علیه السّلام فرمودند:
وَقِّروا کِبارَکُم یُوَقِّرکُم صِغارُکُم ؛
پیرانتان را حرمت نهید تا کودکانتان شما را حرمت نهند .
غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۱۰۰۶۹

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اِرحَمِ الصَّغیرَ وَوَقِّرِ الکَبیرَ تَکُن مِن رُفَقائى؛
به کودکان رحم کن و بزرگسالان را احترام نما تا از دوستان من باشى.
کافى، ج۲، ص۳۱۶، ح۷

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.
اصول کافی، ج ۳، ص ۲۴۰

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست.
نهج الفصاحه، ص ۲۲۲

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ثَلاثَهٌ لا یَستَخِفُّ بِحَقِّهِم إلاّ مُنافِقٌ بَیِّنُ النِّفاقِ : ذو الشَّیبهِ فی الإسلامِ ، والإمامُ المُقسِطُ ، ومُعَلِّمُ الخَیرِ؛
سه کس اند که جز منافقى که نفاقش آشکار است درحقّ آنان بى حرمتى نکند : ریش سفید اسلام ، پیشواى دادگر و آموزگار خوبیها.
کنزالعمّال : ۴۳۸۱۱ منتخب میزان الحکمه : ۴۰۰

 
امام على علیه السّلام فرمودند:
وَقارُ الشَّیبِ أحَبُّ إلَیَّ مِن نَضارَهِ الشَّبابِ ؛
وقار پیرى، نزد من دوست داشتنى تر از نشاط جوانى است .
غرر الحکم: ۱۰۰۹۹ منتخب میزان الحکمه: ۳۰۸

 
امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عَظِّمُوا کِبارَکُم وصِلُوا أرحامَکُم .
بزرگسالان خود را احترام کنید و صله ارحام به جاى آورید .
الکافی: ۲ / ۱۶۵ / ۳

 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
إذا أتاکُم کَریمُ قَومٍ فَأَکرِموهُ ؛
هرگاه بزرگ قومى بر شما وارد شد ، گرامى اش بدارید .
الکافى ، ج ۲ ، ص ۶۵۹ .