ارتباط با صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سالمندی

از شما صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سالمندی تقاضا میشود مطالب و پیشنهاد ها و کتیه سوالات خود را در خصوص دبیرخانه شورای ملی سالمندی و خدمات و فعالیت های حوزه سالمندی از طریق کادر زیر برای ما ارسال نمایید.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

درجه تحصیلی(الزامی)

تخصص(الزامی)

تلفن منزل(الزامی)

تلفن شرکت

تلفن همراه (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

چکیده پیام شما

فایل موضوع مورد نظر شما
توجه:فایل های ارسالی میبایست فرمت pdf یا doc یا docx داشته باشند.

پیشینه پژوهش
توجه:فایل های ارسالی میبایست فرمت pdf یا doc یا docx داشته باشند.

پیشینه آموزشی
توجه:فایل های ارسالی میبایست فرمت pdf یا doc یا docx داشته باشند.

عنوان دوره های آموزشی
توجه:فایل های ارسالی میبایست فرمت pdf یا doc یا docx داشته باشند.

کد امنیتی