دکتر محمدعلی محسن بندپی

توسعه تخت های بیمارستان های توانبخشی در سطح کشور

دکتر محمدعلی محسن بندپی از کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس به توسعه تخت های بیمارستان های توانبخشی در سطح کشور برای رفع نیاز قشر آسیب پذیر جامعه (سالمندان) تأکید نمود.

دکتر محمدعلی محسن بندپی از کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس به توسعه تخت های بیمارستان های توانبخشی در سطح کشور برای رفع نیاز قشر آسیب پذیر جامعه (سالمندان) تأکید نمود.

دکتر محمدعلی محسن بندپی رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس از کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران به توسعه تخت های بیمارستان های توانبخشی در سطح کشور برای رفع نیاز قشر آسیب پذیر جامعه (سالمندان) تأکید نمود.

کمیته بهزیستی و توانبخشی با ریاست دکتر محسنی بندپی و تعدادی از نماینده های وزارتخانه ها، سازمان های مرتبط، متخصصین حوزه توانبخشی، اساتید دانشگاه ها و مشاور توانبخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی جلسه بررسی خلاءهای قانونی حوزه توانبخشی در نظام سلامت را برگزار نمود و اعضای جلسه به بررسی رفع چالش های این حوزه پرداختند.

بر اساس ماده ۳۰حقوق آزاد معلول در کنوانسیون جهانی با موضوع حقوق یکسان خدمات توانبخشی برای تمام جامعه هدف و با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم ارائه خدمات سلامت الکترونیکی و ارائه خدمات مراکز توانبخشی به صورت الکترونیکی از همه بزرگواران استدعا دارم هر گونه دغدغه، راهکار و پیشنهادات خود را که در راستای رفع خلاء های قانونی موجود در نظام توانبخشی کشور مؤثر خواهد بود را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نمایید تا در این کمیته بررسی و جمع بندی گردد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.