دکتر امیر ولی عضدزاده

یزد / واکسیناسیون سالمندان و کادر درمان سرای سالمندان مجد اردکان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردکان گفت : با هماهنگی و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان 24 نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندان مجد اردکان واکسینه شدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردکان گفت : با هماهنگی و همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان ۲۴ نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندان مجد اردکان واکسینه شدند.

امیر ولی عضدزاده گفت: با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان در فروردین ماه سال جاری اولین مرحله واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید ۱۹ برای ۲۴ نفر از سالمندان و ۲۱ نفر از کادر درمان خانه سالمندان مجد اردکان انجام شد، و مرحله دوم واکسیناسیون نیز در ابتدای اردیبهشت ماه به انجام رسید.

وی با اشاره به فعالیت یک مرکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان در شهرستان اردکان افزود: تمامی ۲۴نفر از سالمندان این مراکز در دو مرحله در برابر بیماری کووید۱۹ واکسینه شده اند.

دکتر عضدزاده افزود: پس از واکسیناسیون سالمندان، امیدواریم که با توجه به حساسیت موضوع بیماران روانی و معلولان جسمی و ذهنی بستری در مراکز نیز در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند تا از همه گیری احتمالی بیماری کووید ۱۹ در بین بیماران بستری در مراکز و تبعات حامل از آن پیشگیری شود.

منبع: بهزیستی شهرستان اردکان
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.