مدیر کل بهزیستی استان قزوین

قزوین / بیش از ۴ هزار سالمند زیر چتر حمایتی بهزیستی قزوین

مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: ۴ هزار و ۷۰۰ سالمند در استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: ۴ هزار و ۷۰۰ سالمند در استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

 علیرضا وارثی با اعلام این خبر گفت: هزار و ۱۶۹ سالمند در حوزه اجتماعی و سه هزار و ۵۳۱ سالمند در حوزه توانبخشی از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین اظهارکرد: حدود دو هزار نفر از آن‌ها از خدمات حمایتی ومعیشتی (مستمری) برخوردار هستند.

وی افزود: ۴۱۰ سالمند در ۸ مرکز شبانه روزی نگهداری می‌شوندو ۲۰۰ نفر هم از خدمات ۴ مرکز روزانه سالمند بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: یکی از برنامه‌های دفتر توانمنـد سازی معلولان برنامه توانبخشـی مبتنی برجامعه است که حدود ۹۲۰ نفر از افراد تحت پوشش این برنامه دراستان، بالای ۶۰ سـال است و در طیف سالمنـدان قرار می‌گیرنـد.

وارثی افزود: از طریق برنامه سی بی آر (CBR) سالمندان تحت پوشـش این برنامه در نقاط مختلف روسـتایی و دور افتاده به خدمات مختلف در زمینه سلامت، آموزش، امرار معاش، اجتماعی و توانمند سازی دسترسی پیدا می‌کننـد.

وی تصریح کرد: این خـدمات از طریق ارجاع به واحد‌های مربوطه، آموزش افراد و یا مداخله مسـتقیم در سـطح جامعه محلی صورت می‌گیرد. همچنین در برنامه CBR اقداماتی در زمینه رفع موانع فیزیکی و نگرشـی انجام می‌گیرد تا مشارکت اجتماعی این عزیزان در جامعه افزایش یابـد.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: همچنین سالانه حدود ۳۰ منزل و وسایل روزمره زندگی افراد سالمند مناسب سازی می‌شوند تا زمینه‌های مشارکت بیشتر آن‌ها در فعالیت‌های خانوادگی و استقلال فردی فراهم شود.

وارثی اظهار کرد: افزایش کیفیت زندگی معلولان و سالمندان و ارتقاء توانایی افراد دارای معلولیت از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقاء عملکرد زندگی روزمره و افزایش سطح استقلال فردی و همچنین رعایت عدالت و تسهیل دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی از جمله اهداف این طرح است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.