صورت جلسه کمیته علمی

مصوبات جلسه برنامه ریزی و بررسی چگونگی انجام مطالعه پیمایشی سالمندان ایران

در جلسه برنامه ریزی و بررسی چگونگی انجام مطالعه پیمایشی سالمندان ایران در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد.

در جلسه برنامه ریزی و بررسی چگونگی انجام مطالعه پیمایشی سالمندان ایران در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد.

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، در چهارمین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد.

در این جلسه دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، دکتر هومن محمدی قائم مقام و کارشناس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، دکتر کامبیز کبیری مدیربرنامه جمعیت و توسعه، سرکار خانم رباب صحاف عضو هییت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و جناب آقای مجید کوششی نمابنده دانشگاه تهران و دیگر کارشناسان دبیرخانه حضور و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مصوبات: 

اهم موارد مطرح شده:

– مقرر گردید روند تقسیم کار بین اعضای کمیته علمی جهت رعایت تشریفات اداری آینده صورت پذیرد.
– مقرر گردید کمیته های زیر مجموع های کمیته علمی – تخصصی با پیش بینی ۴ کمیته با عناوین اجتماعی- سلامت)جسمی ،روانی، اجتماعی، معنومی( –اقتصادی و رفاهی – سبک زندگی و رفتاری تشکیل و برنامه ریزی گردد.
– مقرر شد در خصوص معرفی کارشناس بین المللی تا هفته آتی اعضاء پیشنهادات خود را اعلام نمایند.و در این راستا افرادی کهکاندید هستند مورد مکاتبه و استعلام اولیه جهت امکان همکاری قرار گرفته باشند.
– مقرر گردید بعد از بررسی و تأیید نهایی پروپوزال ، جهت کمیته علمی مطالعه پیمایشی سالمندان ایران فراخوان عمومی انجامگردد.
– توافق شد در مرحله اول, اطلاعاتی که با مشخصات جغرافیایی و فرهنگی متفاوت است بصورت محوری ودر صورت نیاز به اطلاعاتدقیق تر در برخی محورها درفاز دیگری مدولها گردآوری شود.
– مصوب گردید موارد مربوط به حقوق مادی ومعنوی و دسترسی اعضا به داده ها ونظائر آن در پروپوزال اضافه شود و در متن حتما بهتعهدات ایران نسبت به برنامه عمل مادرید در راستای تولید داده های ملی مرتبط با سالمندان اشاره شود.
– مقرر گردید جهت تشکیل کمیته راهبری از نمایندگان دستگاههای ذیل دعوت بعمل آید.

۱( وزارت بهداشت و آموزش پزشکی –
۲( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) یک نفراز مرکز آماروفناوری اطلاعات ویک نفرازدفتر حمایتی وتوانمندسازی 
۳( سازمان برنامه و بودجه
۴( مرکز آمار ایران

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.