دومین جلسه کمیته علمی

دومین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران

دومین جلسه کمیته علمی "مطالعه پیمایشی سالمندان ایران" در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

دومین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دومین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

مصوبات جلسه دوم:

نظر اکثریت اعضاء عنوان طرح”مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” به طور خلاصه “مپسا” نامگذاری گردید.
اعلام عناوین پیشنهادی طرح”مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” به زبان انگلیسی از طرف اعضای کمیته علمی.
به طور موقت عنوان طرح “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران”به زبان انگلیسی “Iranian Ageing Aspects Study(IAAS)” تعریف و اعلام گردید.
اعلام رویکردهای مطالعه روی محورهای رفاهی _ اجتماعی_ اقتصادی و سلامتی و یا “رفاه همه جانبه” از طرف اعضای کمیته علمی.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.