در دومین جلسه کمیته علمی

تعیین اعضای کمیته علمی طرح “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران

در دومین جلسه کمیته علمی "مطالعه پیمایشی سالمندان ایران" در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اعضای کمیته علمی طرح "مطالعه پیمایشی سالمندان ایران مشخص شد.

در دومین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اعضای کمیته علمی طرح “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، در دومین جلسه کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران” در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اعضای کمیته علمی طرح “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران مشخص شد.

اعضای کمیته علمی “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران”

۱. دبیر کمیته: آقای دکتر محسن سلمانژاد؛رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.
۲. آقای دکتر مجید کوششی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
۳. آقای کامبیز کبیری، مدیر برنامه محترم جمعیت و توسعه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران.
۳. خانم دکتر رباب صحاف، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۴. دکتر هومن محمدی، کارشناس امر سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.