کل بازدیدکنند‌گان: 3,277,964 نفر / کل بازدیدها: 13,019,908 بازدید / آمار بازدید امروز: 3068
ساعت :

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

طرح جمع آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان
۱۸ - شهریور - ۱۳۹۴

طرح جمع آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان

با همکاری مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای اولین بار در سطح کشور، طرح جمع‌آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک به اجراء در آمد.

ورزش در سالمندی
۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴
مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

ورزش در سالمندی

      جهت دانلود فایل در ابعاد قابل چاپ اینجا کلیک کنید    

آب مروارید در سالمندان
۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴
مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

آب مروارید در سالمندان

    جهت دانلود فایل در ابعاد قابل چاپ اینجا کلیک کنید

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶بهمن ماه ۹۲
۱۹ - بهمن - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶بهمن ماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵بهمن ماه ۹۲
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵بهمن ماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴بهمن ماه ۹۲
۱۴ - بهمن - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴بهمن ماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۲بهمن ماه ۹۲
۱۲ - بهمن - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۲بهمن ماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۲دیماه ۹۲
۲۲ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۲دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۱دیماه ۹۲
۲۱ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۱دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۷دیماه ۹۲
۱۷ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۷دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶ دیماه ۹۲
۱۷ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵ دیماه ۹۲
۱۵ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴ دیماه ۹۲
۱۵ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۱ دیماه ۹۲
۱۱ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۱ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۹ دیماه ۹۲
۹ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۹ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۸ دیماه ۹۲
۸ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۸ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۷ دیماه ۹۲
۷ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۷ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۴ دیماه ۹۲
۵ - دی - ۱۳۹۲

بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۴ دیماه ۹۲

به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

برو بالا