صفحه نخست » شورای ملی سالمندان کشور در یک نگاه

چشم انداز شورای ملی سالمندان

«شورا می کوشد تا از طریق استفاده از ظرفیت های موجود کشور،  جلب مشارکت سالمندان و توانمندسازی آنها باعث ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی – روانی و اجتماعی  ایشان  شود و از این رهگذر زندگی شاد، فعال، پویا و  سالم را برای سالمندان کشور  ترسیم نماید که قادر باشند ضمن حفظ سلامتی و استقلال فردی به عنوان یک عنصر فعال در جامعه ایفا ی نقش نمایند».

.

.

ماموریت شورای ملی سالمندان

ماموریت شورا ایجاد فضای لازم جهت توانمندسازی سالمندان در راستای  حفظ استقلال فردی، کرامت و منزلت ایشان در خانواده و جامعه می باشد.

شورای ملی سالمندان با بسیج دستگاه های مرتبط در امر خدمات رسانی به سالمندان می کوشد با سیاست گذاری و ایجاد سیستم یکپارچه و منسجم،خدمات جامع سالمندی را در کشورمان گسترش و تسری دهد و ازاین طریق به افزایش سطح کیفیت زندگی سالمندان و رعایت تکریم و جایگاه  اجتماعی ایشان کمک نماید».

«هیأت وزیران در فروردین ماه ۱۳۸۳با تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء (۵)بند (الف‌) ماده‌(۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعه مقرر کرد به منظور ساماندهی سلامت و رفاه سالمندان، شورای ملی سالمندان به دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور تشکیل شود.

از سوی دیگر، از آنجا که مستند قانونی تصویب این آیین نامه جزء (۵) بند (الف‌) ماده‌(۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعهاست، برمبنای بند«ط» ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه، ساماندهی سالمندان مورد تاکید قرارگرفته است.

.

.

فرصت های  موجود

.
.

چالش های موجود

.
.

فعالیت های صورت گرفته دردبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

 • راه اندازی  سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛
 • گسترش بخش اطلاعات ستادی و استانی در سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛
 • ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط دستگاه های عضو شورا ؛
 • ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط تشکل های مردمی فعال در حوزه سالمندی؛
 • برگزاری منظم جلسات کارگروه های تخصصی؛
 • پیگیری فعال شدن دستگاه هایی که تا کنون همکاری مؤثری نداشته اند؛
 • پیگیری تشکیل منظم شورای ملی سالمندان؛
 • گزارش گیری از دستگاه های مرتبط جهت به روز شدن اطلاعات موجود در خصوص سالمندان؛
 • پیگیری تصویب سند ملی برنامه های راهبردی سالمندان؛
 • پیگیری ایجاد پوشش کامل بیمه درمانی پایه سالمندان کشور؛
 • پیگیری توسعه پوشش بیمه تکمیلی سالمندان؛
 • پیگیری بیمه مراقبتی سالمندان؛
 • پیگیری توسعه فعالیت ستادهای ساماندهی سالمندان در استان ها و تصویب آئین نامه اجرایی مربوطه؛
 • امضاء تفاهم نامه در خصوص همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛
 • برقراری ارتباط با مجامع مرتبط بین المللی؛
 • برگزاری جلسات و رایزنی با کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی؛
 • برگزاری جلسات و هماهنگی با تشکل های مرتبط وجلب همکاری آنان ؛
 • برگزاری جلساتی در رابطه با معضلات حقوقی سالمندان با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و سایر حوزه های قوه قضائیه؛
 • چاپ و انتشار کتب و محصولات علمی و کاربردی با موضوع سالمندان با همکاری دستگاه های عضو؛
 • پیگیری مناسب سازی شهری از طریق تعامل با شورا های اسلامی و شهرداری ها؛
 • پیگیری اجرای طرح شهرهای دوستدار سالمند؛
 • پیگیری راه اندازی بنیادهای فرزانگان؛
 • پیگیری برگزاری دوره های طب سالمندی و مراقبت از سالمندان با همکاری وزارت بهداشت؛
 • برنامه های آگاهسازی و آموزشی جهت تکریم سالمندان و مراقبت صحیح از آنان در خانواده با همکاری رسانه ها به ویژه صدا و سیما
 • تدوین برنامه های فرهنگی و هنری سالمندان ؛
 • تدوین برنامه های اجرایی ورزشی و اوقات فراغت سالمندان؛
 • پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره سالمندی و مراکز ارزیابی جامع سالمندان؛
 • پیگیری طرح تکریم سالمندان در دستگاه های دولتی؛
 • حضور در جلسات شورا های ساماندهی سالمندان استانی؛
 • برگزاری جلسات شورای ملی سالمندان در ۲۸ استان تا کنون؛
 • دریافت اعتبار بنیاد فرزانگان در ۵ استان تا کنون .
.
.

افق کاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشورجهت رفع چالش های موجود

 • تشکیل جلسه شورای ملی سالمندان کشور با حضور وزیر محترم وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی؛
 • تکمیل، توسعه، عملیاتی نمودن و پوشش صدرصدی طرح های در دست اقدام دبیرخانه از قبیل: طرح شهر دوستدار سالمند – بنیاد فرزانگان …
 • تدوین قانون جامع حمایت از سالمندان؛
 • تدوین چشم انداز یک ساله تا پایان سال ۱۳۹۳ و برش زمانی و اعتباری برای اتمام استراتژی ها؛
 • طراحی بانک اطلاعات سالمندان؛
 • ورود  اطلاعات همه دستگاه های مختلف مرتبط با امور سالمندی کشور در بانک اطلاعات سالمندان؛
 • اعمال تغییرات نهایی و به تصویب رساندن سند ملی سالمندان کشور با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد، با تشکیل تیم های تخصصی در شهریور ۹۳٫
 • تشکیل مستمر شوراهای ساماندهی استان ها با حضور استانداران ؛
 • صدور ابلاغ برای استانداران به عنوان رییس شوراهای استان و برای فرمانداران به عنوان رییس شورای شهرستان جهت پیشرفت امور؛
 • اجرای روند بیشتر جهت ارتباط نزدیک و مرتبط دبیرخانه در سطح گسترده با سازمان های غیردولتی فعال در زمینه سالمندی و دستگاه های عضو شورای ملی سالمندان؛
 • برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی برای کارشناسان استانی و شهرستانی در حوزه سالمندی؛

 


00015855 00015555
000144444 0001415554
000141645885 0001414885858
0001416477 000141555411