بیمارستانها

 

1 بیمارستان قلب شهید رجایی
2 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ميلاد
3 بیمارستان چشم پزشکی فارابی
4 بيمارستان چشم پزشكي نور
5 بیمارستان نمازی
6 بیمارستان عرفان
7 بیمارستان فوق تخصصی رضوی
8 بیمارستان جم
9 بیمارستان شریعتی
10 بیمارستان فیاض بخش تهران
11 بیمارستان ولیعصر
12 بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
13 بیمارستان بازرگانان
14 بیمارستان میرزا کوچک خان
15 بیمارستان روزبه
16 بیمارستان آرش
17 بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
18 بیمارستان نجمیه
19 بیمارستان مفید
20 بیمارستان قلب جماران
21 بیمارستان شمس
22 بیمارستان الغدیر
23 بیمارستان تخصصی دی
24 بیمارستان بهمن
25 بیمارستان بقیه الله
26 بیمارستان رازی
27 بیمارستان پرسیان
28 بیمارستان شهید مدرس
29 بیمارستان شفا کرمان
30 بیمارستان ایرانمهر
31 بیمارستان کسری