تبریک روز سالمندان

Untitled-000141414

 • سالمندان را گرامی داشتن
  بوسه بر دستانشان بگذاشتن
  بر قدوم پاکشان گل ریختن
  با دل پر مهرشان آمیختن
  عین آیات است در قرآن ما
  هم ز یزدان است و لوح جان ما
  تا چو آمد نوبت دوران ما
  این چنین باشند فرزندان ما

   
 • سالمندان نور چشم مردم اند
  سالمندان بوی خوب گندم اند
  سالمندان چشمه های پاکی اند
  سالمندان عرشیان خاکی اند
  روز سالمندان مبارک باد

   
 • فرا رسیدن روز بزرگداشت سالمندان، بر فرزندان قدرشناس و پندپذیر آنان گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز بزرگداشت سالمندان، روز ارج نهادن به ریشه های کهن سال نهال خانواده، بر همگان گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز گرامیداشت سالمندان و کهن سالان، این گنج های برکت و رحمت خداوندی، گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز سالمندان، روز بزرگ داشت جایگاه پیران روشن بین جامعه، بر تمامی کهن سالان جامعه ایرانی گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز بزرگ داشت سالمندان، بر کهن سالان تجربه اندوز و جوان دل ایرانی گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز سالمندان، روز یادآوری ارزش، مقام و جایگاه بی همتای این سرمایه های معنوی جامعه، بر همه ایرانیان گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز سالمندان، این نعمت ها و برکات خداوند در کانون گرم خانواده، بر تمامی خانواده های اصیل و شریف ایرانی گرامی باد.
   
 • وجود سالمندان در خانواده درهای رحمت و برکت را می گشاید. روز سالمند تهنیت باد.
   
 • ای سالمند عزیز! وجود تو گنجینه ای پربرکت در خانه دل هاست. روزت مبارک.
   
 • ای سالمند عزیز! پیری چهره ات نشانی از جوانی تجربیات ارزنده توست که می تواند چراغ راه ما جوانان باشد. روزت فرخنده باد!
   
 • روز سالمند بر سالمندان که گنجینه های گران بهای زندگی هستند مبارک و فرخنده باد.
   
 • شمع وجود سالمندان، همچون چراغی است در کوره راه های تاریک زندگی. روز سالمند گرامی باد.
   
 • فرا رسیدن روز گرامی داشت جایگاه والای سالمندان، بر کهن سالان باتجربه و پُرنشاط ایران گرامی باد.
   
 • روز سالمند، روز موهای سپید و خنده های خاطره بر سالمندان عزیز مبارک باد!
   
 • روز سالمند، بر سالمندان عزیز که دل هایشان کتاب پربهای تجربه هاست، مبارک و فرخنده باد.
   
 • فرا رسیدن روز ارج نهادن به جایگاه والای سالمندان و کهن سالان خانواده، بر تمامی خانواده های اصیل ایرانی گرامی باد.
   
 • روز سالمندان، روز گرامی داشت ذخیره های تجربه جامعه، بر همه خانواده های ایرانی گرامی باد.
   
 • روز بزرگ داشت سالمندان، روز سپاس گزاری از خداوند متعال به خاطر اعطای نعمت وجود کهن سالان، گرامی باد.
 • روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده های ایرانی گرامی باد.

 • روز گرامی داشت پایه های اصلی خانواده ایرانی، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بر تمامی سالمندان و فرزندان و نوادگان آنان گرامی باد.

 • امروز، روز بزرگ داشت سالمندان است. راستی چند روز است که به پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود سر نزده ایم؟

 • فرا رسیدن روز گرامی داشت سالمندان و کهن سالان، بر این سرمایه های معنوی جامعه گرامی باد.

 • سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست. روزت مبارک!

 • روز سالمند، بر تمامی سالمندان مهربان و دوست داشتنی عزیز مبارک باد.

 • سالمندی، هدیه ای گران بها از سوی خداست. روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد.
 • یکی از بزرگ ترین الطاف خداوند در خانواده وجود افراد سالمند است؛ زیرا آنها منبع سرشاری از خیر و برکتند. روز سالمند مبارک.

 • بیایید تا در این روز بوسه های مهر خود را بر دستان پیر سال خوردگان بنشانیم. روز عزیز سالمند مبارک باد.

 • در روز جهانی گرامی داشت سالمندان، از این ذخیره های ارزشمند عاطفه، فرهنگ و دانش جامعه یاد کنیم.

 • سالمندان، هدیه های ارزشمند الهی هستند که سال ها راه پیموده اند تا به ما رسیده اند. قدر این هدیه ها را بدانیم.
 • پیر در پنهان هر رخداد، نکته ها می بیند که دیده دیگران به دیدن آن نابیناست

 • ما با گوش دل سپردن به اندرزهای خیرخواهانه کهن سالان، احترام عملی خود را به آنان نشان می دهیم.

 • ما با احترام به کهن سالان، در حقیقت به فردای خود احترام می گذاریم.ای سالمند! موهای سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

 • نگذاریم امروز، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، تنهایی شان را با عکس های قدیمی تقسیم کنند. روز سالمند گرامی باد.

 • پدر بزرگ! هر چند که گرد پیری، موهایت را برف گونه سپید کرده است، ولی همین موها، نشانه ای از ارزشمند بودن توست. روز زیبای سالمند مبارک.

 • فرا رسیدن روز بزرگ داشت سالمندان و کهن سالان، بر این عصاره های فرهنگ و دانش و عطوفت، گرامی باد.

 • سالمندان از ما انتظار دلسوزی ندارند؛ نکته ای که جایگاه آنان را در جامعه برجسته می کند، شایسته احترام بودن آنهاست.

 • راستی، ما تا چه اندازه قدر دانایی ها و تجربه های کهن سالان و سالمندان را دانسته ایم؟
 • پدر و مادر کهن سال من! تو را سپاس می گویم به خاطر زحماتی که در سال های پروردنم متحمل شده ای و به خاطر دانایی ها و صبوری های تو در برابرت سر تعظیم فرود می آورم.

 • احترام گذاشتن به یک عمر کسب تجربه و کوشش مفید کهن سالان جامعه، کوچک ترین پاس داشتی است که از نسل های بعدی ساخته است.

 • روز سالمندان، مجالی است برای بازاندیشی و مرور قدر و منزلت کهن سالان، این مایه های رحمت و برکت در خانواده های من و شما.

 • آیا همان قدر که پدران و مادران سالمندمان نگران ما هستند، ما نیز به فکر آنها هستیم؟

 • سالمندان و کهن سالان جامعه، بیش از مراقبت و دلسوزی، از ما انتظار احترام دارند.

 • سالمندان و کهن سالان، حلقه های ارتباط ما با تجربیات و درس های نسل های پیشین، و واسطه های امتداد سیر تمدن ها و فرهنگ ها هستند.

 • سالمندان از ما فرزندان خود انتظار زیادی ندارند؛ می توانیم حداقل با یک تماس تلفنی شادشان کنیم.

 • سنین کهن سالی و سالمندی، آغاز فصل نوین زندگی و فرصت به کار بستن انباشته های تجربی و معنوی یک عمر زندگی است.

 • در هنگام عبور از خیابان، در صف، در اتوبوس و مترو، سالمندان و کهن سالان را گرامی بداریم؛ از روی احترام، نه از سر دلسوزی.

 • پدربزرگ ها و مادربزرگ های عزیز! امروز روز شماست. سایه تان بر سر ما مستدام و روزتان مبارک.

 • یاد عیدی های آقابزرگ و قصه های شب یلدای خانم بزرگ بخیر؛ راستی، امروز روز سالمندان است… .

 • کهن سال شدن، یعنی سرد و گرم روزگار را چشیدن و پخته شدن؛ «الهی پیر شوید!» و روز سالمند مبارک.
 • ما به شدت به پدران و مادران کهن سال خود شبیه هستیم. امروز پاس بداریم تا فردا پاس داشته شویم.

 • امروز در خانه های سالمندان، چند نفر روزها را در انتظار دوباره دیدن فرزندان خود شمرده اند و شمرده اند و شمرده اند.

 • محترم داشتن سالمندان و کهن سالان، احترام گذاشتن به ره توشه تجارب نسل های پیشین است.

 • ساکنان خانه های سالمندان، پدران و مادران معنوی همه ما هستند. چه اشکالی دارد اگر با یک دسته گل، به آنها سری بزنیم؟

 • کهن سالی و سالمندی، پایان کار نیست، آغاز انتقال تجربه و حافظه فرهنگی نسل های پیشین به نسل های تازه تر است.

 • بی احترامی به کهن سالان و تنها گذاشتن آنان، دست کمی از رها کردن آنها در خانه سالمندان ندارد!

 • خداوند زندگی در خانه¬ سالمندان را در پیرسالی نصیب خود شما نکند، ولی می دانید که چند وقت است به دیدار والدین¬تان در خانه¬ سالمندان نرفته اید؟!

 • یادم باشد، تا دیر نشده، قدر پدربزرگ و مادربزرگم را بیشتر از پیش بدانم.
 • خوبی¬های پدر و مادر پیر ما جبران شدنی نیست. احترام، کم ترین کاری¬ است که از دستمان برمی آید.

 • این خود ماییم که می توانیم با رفتارمان فرهنگ ارج نهادن به کهن سالان را به نسل پس از خود منتقل کنیم.

 • سالمندان، گنجینه های ارزشمند جامعه و انتقال دهندگان تجربه های تلخ و شیرین زندگی به نسل های جدید هستند.

 • رفتار فردای فرزندانمان با ما در کهن سالی، با احترام گذاشتن ما به سالمندان امروز رقم می خورد.

 • سالمندان چراغ راه پر فراز و نشیب زندگی اند. این چراغ را در خانه خود روشن نگه داریم.

 • چه خوب است که به کودکان خود آموزش بدهیم که اوقات فراغت سالمندان را پر کنند و از آنها درس زندگی بیاموزند.

 • پدرم! با متانت و آرامش بر بام زمان ایستاده ای و دیروز و امروز و فردا را تماشا می کنی. پدر سالمندم! روزت مبارک.

 • فرا رسیدن روز بزرگ داشت سالمندان، این سرمایه های معنوی جامعه و ذخیره های تجربه و فرهنگ، بر همگان گرامی باد.

 • درخت هر چه بیشتر ریشه در زمین بدواند، بار و بر بهتری عرضه می کند. سالمندان، درختان تنومند باغ زندگی هستند.

 • پدرم! مادرم! چتر عنایت و فداکاری شما همیشه بر سر من بوده و اکنون به خاطر حضورتان در خانه ام چتر عنایت پروردگار بر سر من است.

 • بیایید با کمک هم، آثار منفی سالمندی را برای عزیزان خود کم کنیم. مهم ترین آفت روحی در سالمندان، احساس افسردگی و انزواست.

 • سالمندان، کوهی از تجربه های فرهنگی هستند که زندگی ما با آن عجین شده است. تجربه هایی که گران خریده اند؛ ارزان از دست ندهیم.

 • به سالمندان بها بدهیم، به درد دل ها و غصه های درونی آنها گوش دهیم، تا بتوانند با زندگی تعامل بهتری پیدا کنند.

 • به پاس حضور سالمند، برکت الهی به خانه های ما سرازیر می شود. در را به روی برکت خداوند نبندیم.

 • حرمتی که امروز من برای تو قایلم، وامدار حرمتی است که تو برای والدینت قایل بودی. پدرم! به تو احترام می گذارم و فرزندم مرا نظاره می کند.

 • سالمندان را احترام کنیم تا در سالمندی فرزندانمان ما را محترم بدارند.

 • مادرم! آن زمانی که من کودکی ناتوان بودم، تو مرا در آغوش مهرت توانا ساختی. امروز، ناتوانی ات را به آغوش مهر من بسپار.

 • پرواز به دو بال تجربه و عشق، نیاز دارد. هردو بال را از سالمند می توان ستاد.

 • پدر بزرگ، وقتی در خانه ام هستی، برکت یک عمر عبادت تو در خانه من است.

 • آینه های خانه ، روشن از شمع حضور توست. روزت مبارک ای سالمند!
 • خستگی امروزت، شکوه یک عمر سخت دویدن توست. اکنون در قلب من بیاسای تا من پای دویدنت باشم.

 • سالمندان عزیز! ای گنجینه های زندگی روزتان پیروز و مبارک باد.

 • سالمندان مایه عنایت پروردگار به ما هستند. سالمندان روزتان مبارک.

 • پدر بزرگ! سال هاست که در سایه سار تجربیات تو از سردرگمی ها در امان هستیم. روزت مبارک.

 • چه زیباست وقتی سخن می گشایی و چشم هایمان را به سوی حقایق باز می کنی. ای سالمند عزیز! از محبت بی دریغت سپاس گزاریم.

 • بیایید تا در روز عزیز سالمند، پروانه های وجودی خود را به دور شمع جان سالمندان به پرواز درآوریم و شکوفه های مهر و لبخند را به آنان ارزانی کنیم.

 • ای سالمند عزیز! دست های مهربانت، سایه امنی بر دل خستگی های ماست و لبخندت امیدی در راه دشوار زندگی.

 • سالمند در غروبِ زندگی این جهان خویش، طلوع کرامت، انسانیت و عزت جاودانی را به تماشا نشسته است.

 • قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار درست و محترمانه، و شناخت نیازهای روحی آنان است.

 • از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه است.

 • ای سالمند! موی سپید تو، کتاب پربهای تجربه هاست. تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها، روزت گرامی باد.

 • بیا نگذاریم پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، تنهایی شان را بین عکس های قدیمی تقسیم کنند.

 • از آنان که از تقویم های روزها، خاطرات بیشتری را به یاد دارند، درس زندگی بیاموزیم.
 • کارهای بزرگ، مولود تجربه و پختگی و شخصیت و نفوذ کلام است و این مزایای پیران باتجربه است.

 • پیر، نماد تجربه و خرد است و مردم از صحبت او بهره های روحانی می برند. آنان همواره، روشنی بخش خانواده و سرشار از دوستی و ستایشند.

 • پند مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، گران بهاست.

 • سالمند عزیز! نشان لیاقت خدا چند خط ساده است که بر پیشانی ات می کشد. دست خط خدا بر هر صفحه ای که بنشیند زیبایش می کند. روزت مبارک!

 • یادمان باشد! سالمندان قفس طلایی را دوست ندارند.

 • سالمندی، بلندای زندگی هر انسان است، ارتفاعی که از آنجا می توان به گذشته، به امروز و به فردا نگاه کرد.

 • خردمندی و موشکافی تجربه و علم به پیران ما آموخته است تا چه هنگام و چگونه رفتار کنند و این همان اندوخته ارزشمند دوران کهن سالی است.
 • حرمت نهیم نسلی را که از روزها و سال ها، خاطرات زیادی در کوله بار عمر انباشته اند و طول قامتشان را برای ساختن زندگی امروز ما به کمان رسانده اند.

   
 • روز سالمندان را با سپاس و ستایش از سالمندان گرامی بداریم.

   
 • روز سالمندان، روز قدردانی و سپاسگزاری از عاطفه و احساس سالمندان است.

   
 • در کهنسالی، انسان عاقل و فرزانه می شود و تجربه های خود را به نسل های بعد انتقال می دهد. روز سالمند مبارک

   
 • سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست .روز سالمند مبارک

   
 • سالمندان، باغبانان فرتوت باغ زندگی را از ثمرات این باغ محروم نکنیم.

 • قدر سالمندان، این هدیه های بزرگ الهی را بدانیم.

   
 • سالمندان در یک خانواده گرم و مهربان، راحت، آرام، مقاوم و بانشاط ترند. روز سالمند مبارک

   
 • آنچه در آینه جوان بیند
  پیر در خشت خام، آن بیند
  روز سالمند مبارک

   
 • پیران که تجربه و مهارت دارند و پستی و بلندی روزگار را دیده اند و گرم و سرد آن را چشیده اند، الگوی مناسبی برای نسل جوان هستند. روز سالمند، این گنجینه های زندگی مبارک باد.

   
 • بشریت، پیشرفت اخلاقی و انسانی خـود را مدیون کهنسالان است. روز سالمندان مبارک