كانون جهان‌ديدگان شهرداري تهران

كانون جهان‌ديدگان شهرداري تهران به منظور ارتقاي طرح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان به وجود آمده است.

مشخصات دبیر مرکزی کانون جهاندیده گان:
نام: فرزانه بشردوست(فرجی)
تولد: 1330
محلدتولد: تهران
شغل: حسابدار بازنشسته
تحصیلات: فوق دیپلم معماری داخلی
فعالیت ها:
دبیر کل جهاندیدگان مناطق 22 گانه تهران

عضو هیت مدیره تشکل های مردم نهاد
مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی کانون جهاندیدگان در ستاد سامان دهی مردم نهاد شهر تهران
عضو هیت امنا دروازه شمیران
عضو هیت مدیره کانون بهنام
دبیر کانون همیاران محبت
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا
عضو کانون اندیشه شهر