مشاور وزیر آموزش و پرورش

پیشنهاد تهیه «سند سالمندان» برای بازنشستگان در مراجع قانونی

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان از پیشنهاد تهیه و تصویب سند سالمندان برای بازنشستگان در مراجع قانونی خبر داد.

احمد صافی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان و رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و با اشاره به پیشنهادی برای بازنشستگان، اظهار داشت: اکنون یکی از بحث‌های مهم در ایران نوشتن سند سالمندان برای بازنشستگان است.

وی افزود: مسئولیت این موضوع را وزارت تعاون و رفاه اجتماعی به سازمان بهزیستی کشور واگذار کرده است، زیرا در بهزیستی شورای سالمندان وجود دارد.

صافی با بیان اینکه هم‌اکنون پیشنهاد ما نوشتن سندی با عنوان «سند سالمندان» برای بازنشستگان است، خاطرنشان کرد: اکنون آموزش و پرورش سند تحول دارد، وزارت علوم نیاز به یک سند دارد و به تبع آن بازنشستگان نیز نیاز به سندی جامع دارند.

IMG10005084

مشاور وزیر آموزش و پرورش با ذکر سؤالی در این خصوص که «آیا برای نظام بخشیدن به بازنشستگان و تأمین نیازهای سالمندان چه کار باید کرد؟»، تصریح کرد: در ابتدای هرکار باید سند سالمندان در مراجع قانونی تصویب شود.

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش افزود: به عنوان نمونه در این سند ذکر می‌شود که سالمندان و بازنشستگان به چه چیزهایی نیاز دارند و یا اینکه وقتی وارد یک سازمانی می‌شوند آنجا باید چه امکاناتی داشته باشد.

صافی گفت: این کار خدمت عظیمی به قشر بازنشستگان خواهد بود و بسیاری از مشکلات آنها مرتفع می‌شود؛ امیدواریم چنین سندی برای بازنشستگان تهیه و تصویب شود.