بودجه سند ملی سالمندان

ارتباط تلفنی دبیر اجرایی فراکسیون سالمندان با برنامه مثبت سلامت

ارتباط تلفنی دکتر سلمان نژاد دبیر اجرایی فراکسیون سلامت و سالمندان با برنامه مثبت سلامت شبکه سلامت پیرامون بودجه سند ملی سالمندان

ارتباط تلفنی دکتر سلمان نژاد دبیر اجرایی فراکسیون سلامت و سالمندان با برنامه مثبت سلامت شبکه سلامت پیرامون بودجه سند ملی سالمندان

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.