دبیر شورای ملی سالمندان کشور

وجود بیش از ۸ میلیون سالمند در ایران

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در دهمین جلسه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در ایران داریم،

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در دهمین جلسه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در ایران داریم،

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در دهمین جلسه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: طبق مصوبه هیات وزیران رئیس شورای ملی سالمندان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است و دبیرخانه شورای ملی سالمندان در بهزیستی تشکیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در ۱۶ سال اخیر فقط ۹ جلسه شورای ملی سالمندان تشکیل شده است و این در حالی است که باید هر ۶ ماه یکبار جلسات شورای ملی سالمندان با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شد چرا که شرایط سالمندان در جامعه امروز مهم است پس باید برنامه‌های مناسبی در این خصوص طراحی شود.

وی با بیان اینکه در ۳۱ شهریور ماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی سند ملی سالمندان ابلاغ شد، ادامه داد: وزارت بهداشت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، ۱۸ دستگاه فعال و سایر دستگاه‌ها برای تهیه سند ملی سالمندان تلاش کردند و این سند محکمی است.

قبادی دانا با اشاره به بند ۷ سیاست‌های ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبری، گفت: وظیفه تکریم سالمندان، ایجاد شرایط مطلوب برای سالمندان، تامین سلامت سالمندان در خانواده و توانمندسازی سالمندان را داریم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در ایران داریم، ادامه داد: سن سالمندی ۶۰ سال تعریف شده و در برخی از کشور‌های توسعه یافته سن سالمندی ۶۵ سال مدنظر است. در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت کنونی کشور ما را سالمندان تشکیل می‌دهند و این درحالی است که در سال ۵۵، فقط ۵ درصد جمعیت کشور سالمندان بودند و طی ۴۰ سال جمعیت سالمندان ایران دو برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه کشور‌های توسعه یافته طی ۱۰۰ سال با جمعیت دو برابری سالمندانشان رو به رو شده‌اند، گفت: طی ۲۰ سال آینده جمعیت سالمندان کشورمان دو برابر می‌شود و ۲۰ درصد جمعیت در ۲۰ سال آینده سالمندان هستند.

قبادی دانا تصریح کرد: در سال ۸۵ به ازای هر ۱۱۶ مرد سالمند، ۱۰۰ زن سالمند وجود داشت، از سال ۸۵ به بعد جمعیت زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند شده است در واقع سالمندی زنانه تر می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره سواد سالمندان گفت: در سال ۵۵، ۱۲.۹ درصد سالمندان با سواد بودند، اما در سال ۹۵، ۴۶.۴ درصد سالمند با سواد داشتیم، پیش‌بینی می‌شود که سواد سالمندان در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. در سال ۵۵، ۵.۵ درصد زنان سالمندان باسواد بودند و در سال ۹۷، ۳۴ درصد از زن سالمندان با سواد بودند که نشان از افزایش ۶ برابری زنان سالمند با سواد بود.

وی ادامه داد: در سال ۵۵، ۱۹.۷ درصد مردان سالمند باسواد بودند و در سال ۹۵، ۵۹.۹ درصد مرد سالمند باسواد داشتیم که این نشان از سه برابر شدن جمعیت مردان سالمند باسواد است.

قبادی دانا تصریح کرد: پنجره جمعیتی زمانی اتفاق می‌افتد که ۲/۳ جمعیت کشور در سن مولد باشند یعنی بین سنین ۱۵ تا ۶۰ سال قرار داشته باشند که این یک فرصت برای توسعه کشور در زمینه اقتصادی، فرهنگی و … است. این پنجره جمعیتی در کشور ما از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و تا سال ۱۴۲۵ ادامه دارد و ما باید از این فرصت طلایی استفاده کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره تفاوت شهرنشینی سالمندان در سال‌های گذشته، گفت: در سال ۵۵، ۴۴ درصد سالمندان شهر نشین بودند در حالی که در سال ۹۵ این رقم به ۷۲ درصد رسیده است. امید به زندگی در طی این سال‌ها افزایش پیدا کرده است و درحال حاضر، سن امید به زندگی در مردان ۷۲.۲ سال و سن امید به زندگی در زنان ۷۵.۵ سال است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۲ درصد سالمندان متاهل هستند و۶۲/۶ درصد سالمندان همسر ندارند باید در این زمینه آینده‌نگاری کنیم. یک موضوع مهمی که به آن برخواهیم خورد تجرد قطعی در حال حاضر  در سالمندان، ۰.۹ درصد است.

قبادی دانا افزود: در حال حاضر ۷۵.۹ درصد سالمندان مالک مسکن خود هستند و ۱۱.۳ درصد سالمندان مستاجر هستند رضایت از زندگی ۸۱ درصد و از رضایت فردی در سالمندان ۶۰ درصد است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ۶۰ درصد سالمندان کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند و از صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای همچنین از دستگاه‌های حمایتی مستمری دریافت می‌کنند.

وی درباره وضعیت سالمندی در استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: میانگین سنی در استان‌های گیلان، مازندران و تهران بالاست و کمترین میانگین سنی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد است. درصد جمعیت سالمندی زیاد نسبت به کل جمعیت در استان گیلان، ۱۳.۲ در استان مازندران، ۱۱.۴ و در استان مرکزی، ۱۰.۸ است. درصد جمعیت سالمندی کم نسبت به جمعیت کل کشور، در استان سیستان و بلوچستان، ۴.۸ ،در استان هرمزگان، ۶.۵ است.

قبادی دانا درباره شتاب رشد جمعیت سالمندی، گفت: جمعیت سالمندی در طول ۴۳ سال گذشته ۲ برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود طی ۲۳ سال آینده نیز دو برابر شود. جمعیت سالمندان جهان در مدت ۳۵ سال دوبرابر شده است و جمعیت سالمندان کشور ما از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره نرخ رشد جمعیت سالمندی در ایران، تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت ایران نسبت به جهان در سال ۲۰۵۰ به صفر می‌رسد در حالی که نرخ رشد جمعیت که جهان در سال ۲۰۹۹ هم نرسیده است و این نشان می‌دهد که باید به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور توجه جدی کنیم.

وی با اشاره به اینکه میانگین سن جمعیت در سال ۲۰۵۰ با پیشروی همین شرایط فعلی به صفر می‌رسد، گفت: میانه سنی جمعیت ایران در سال ۴۹، ۱۷ سال بوده در حالی که در همان سال، میانه سنی جمعیت کشور سوئد ۳۵ سال و کشور ژاپن ۲۸ سال بوده است. در ۳۰ سال آینده میانه سنی جمعیت کشور ما به ۴۵ سال می‌رسد و نزدیک به کشور ژاپن می‌شویم و میانه سنی کشور ژاپن به ۵۵ سال می‌رسد. این در حالی است که میانه سنی جمعیت جهان به طور میانگین در ۳۰ سال آینده، ۳۶ سال است و اگر با وضعیت فعلی جمعیت پیش رویم جمعیت با از میانه سنی جمعیت جهان پیر‌تر خواهد بود.

قبادی دانا با بیان اینکه در حال حاضر میانه سنی جمعیت ایران، ۳۲.۴ سال است، گفت: میانه سنی جمعیت کشور ژاپن ۴۸.۲ سال، کشور ایتالیا ۴۷ سال و در حال حاضر میانه سنی جمعیت در جهان ۳۰ سال است. پیش بینی می‌شود در خصوص میانه سنی جمعیت در سال ۱۴۷۹ شانه به شانه ژاپن خواهیم رسید و بالاترین رتبه جمعیت پیر در دنیا خواهیم شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: از کودکی و نوجوانی باید بر سبک زندگی کار کنیم، چالش‌ها و خلاء‌های قانونی باید شناسایی شود، ۱۵ سال در تدوین سند ملی با تاخیر مواجه بودیم و در نهایت با حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت موفق به تدوین نهایی سند ملی شدیم، لایحه جامع سالمندی باید تهیه شود، سند ملی را باید عملیاتی کنیم، نظام حکمرانی ساختار منسجم ندارد، اهتمام مسئولین به حوزه سالمندی ضعیف است و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی گفت: مشارکت‌های محدودی در زمینه سالمندی داریم، سمن‌های زیادی که به صورت فعال در این حوزه وجود ندارد، که باید تقویت شوند در حوزه مدیریت و اطلاعات راهبردی پژوهش‌های مدرن نداریم بانک اطلاعات باید در این زمینه به ما کمک کند تا سیستم ما به روز شود.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: بودجه برای برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه سالمندی تعریف نشده و حضور محوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورای ملی سالمندان حائز اهمیت است همچنین حضور دستگاه‌های اصلی در تدوین سند ملی می‌تواند تاثیر گذار باشد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.