محمد نفریه

آغاز تزریق واکسن آنفلوآنزا برای سالمندان و مددجویان بهزیستی در مراکز شبانه روزی

رییس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی از تزریق واکسن آنفلوآنزا برای مددجویان بهزیستی که در مراکز شبانه روزی و اقامتی حضور دارند خبر داد.

رییس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی از تزریق واکسن آنفلوآنزا برای مددجویان بهزیستی که در مراکز شبانه روزی و اقامتی حضور دارند خبر داد.

محمد نفریه رییس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: مقارن با هفته سالمندان واکسیناسیون برعلیه بیماری آنفلوآنزا در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی به ویژه سالمندان آغاز شده است.

وی ادامه داد: از چند روز گذشته واکسیناسیون در ۳۱۱ مرکز نگهداری سالمندان که ۱۳ هزار و ۸۹۶ سالمند را پذیرایی می کنند، در حال انجام است.

رییس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت واکسیناسیون در دیگر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی که به صورت شبانه روزی از معلولان ذهنی، بیماران روانی مزمن، معلولان جسمی حرکتی نگهداری می کنند آغاز شده است.

نفریه تصریح کرد: فرزندان بهزیستی که به صورت شبانه روزی در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند و همچنین مددجویان در مراکز آسیب دیدگان اجتماعی که در مراکز شبانه روزی حضور دارند تحت پوشش واکسیناسیون آنفلوآنزا قرار گرفته اند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور