روز شمار هفته سالمند

روزشمار هفته جهانی سالمندان ۹۹

دکتر حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان شعار سال ۹۹ و روز شمار هفته سالمند را اعلام کرد.

دکتر حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان شعار سال ۹۹ و روز شمار هفته سالمند را اعلام کرد.

  • هفته تکریم و منزلت سالمندان، هفتم الی سیزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با شعار ملی “کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان” گرامی باد ………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • دوشنبه ۷ مهر ماه مصادف با اولین روز هفته سالمندی با عنوان رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: والدین سالمند شهدا و نیز سالمندان جانباز و آزاده. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • سه شنبه ۸ مهر ماه مصادف با دومین روز هفته سالمندی با عنوان محیط دوستدار سالمند و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: سالمندان همسایه و محله و سالمندان تنها یا نیازمند. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • چهارشنبه ۹ مهر ماه مصادف با سومین روز هفته سالمندی با عنوان حمایت های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: سالمندان خیر، کارآفرین، فعال اجتماعی و امور داوطلبانه. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • پنجشنبه ۱۰ مهر ماه مصادف با چهارمین روز هفته سالمندی با عنوان مراقبت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: سالمندان بیمار، بستری در منزل یا بیمارستان و سالمندان مراکز اقامتی. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • جمعه ۱۱ مهر ماه مصادف با پنجمین روز هفته سالمندی با عنوان سرمایه و مشارکت اجتماعی، خانواده و جامعه و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: والدین سالمند و سالمندان فامیل و گرامی داشت والدین آسمانی. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • شنبه ۱۲ مهر ماه مصادف با ششمین روز هفته سالمندی با عنوان قانونگذاری، سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: سالمندان بازنشسته. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

  • یکشنبه ۱۳ مهر ماه مصادف با هفتمین روز هفته سالمندی با عنوان آموزش و توانمندسازی و با پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی، گروه هدف: اساتید و معلمان سالمند و سالمندان پیشکسوت. …… هفته سالمندی گرامی باد………. شورای ملی سالمندان کشور

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور