در روز میلاد امام محمدباقر

ابلاغ سند ملی سالمندان کشوربه نهادهای مرتبط

در روز میلاد امام محمدباقر ع و در آخرین روز تابستانی قرن چهاردهم شمسی، متن اصلاحی و مورد وفاق همگانی، سند ملی سالمندان کشوربه نهادهای مرتبط ابلاغ گردید و جهت اجرا در دسترس ایشان قرار گرفت.

در روز میلاد امام محمدباقر ع و در آخرین روز تابستانی قرن چهاردهم شمسی، متن اصلاحی و مورد وفاق همگانی، سند ملی سالمندان کشوربه نهادهای مرتبط ابلاغ گردید و جهت اجرا در دسترس ایشان قرار گرفت.

سرانجام امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه، در روز میلاد امام محمدباقر ع و در آخرین روز تابستانی قرن چهاردهم شمسی، متن اصلاحی و مورد وفاق همگانی، سند ملی سالمندان کشور با امضای رئیس محترم شورای ملی سالمندان کشور و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، به کلیه دستگاههای عضو شورای ملی سالمندان کشور و سایر دستگاه‌ها، انجمن ها و نهادهای مرتبط ابلاغ گردید و جهت اجرا در دسترس ایشان قرار گرفت.

در نگارش این سند – که بدلایلی ملال آور، سالهای متمادی به درازا کشید – عزیزان زیادی زحمت کشیدند که در انتهای سند ذکر شده است؛ اما در تدوین نسخه تلفیقی و نهایی این سند، نقش عالمانه و محوری جناب آقای دکتر پوراصغری معاون محترم سازمان برنامه و بودجه و همراهی برادرانه جناب آقای دکتر شتی رئیس محترم اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و مشارکت همکاران ارجمند شان در دانشگاه های تحت پوشش، موثرترین بوده است.

امید است که اجرای این سند، مسیر ناهموار و غیرمنسجم خدمت به عموم سالمندان کشور را بتدریج هموار نماید و قرن پیش رو، شاهد برنامه‌های منجر به بهبود روزافزون سطح سلامت و رفاه سالمندان عزیز، در راستای نیل به‌ تعالی سالمندی باشیم.
در پایان از حمایت های دبیر محترم شورای ملی سالمندان کشور و از زحمات همکاران کم تعداد اما پرتلاشم در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور تشکر و قدردانی می نمایم.

در ادامه، فایل سند ملی سالمندان کشور تقدیم می شود.
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور