دبیرخانه شورای ملی سالمندان

عاشورای حسینی

عاشورا صحنه نمایش فراگیر و فشرده تمامیت کارزار خوبی و بدی است.

عاشورا صحنه نمایش فراگیر و فشرده تمامیت کارزار خوبی و بدی است.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • ۹ شهریور ۹۹
  • تعداد بازدید : 1297
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • دردسته : اخبار شاخص