مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا

گیلان / آغاز اجرای طرح توانبخشی و خودمراقبتی سالمندان در آستارا

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا گفت: حدود ۱۰ درصد جمعیت این شهرستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و برای بهتر زیستن آنها، شیوه‌های توانبخشی و خودمراقبتی را به قشر سالمند آموزش می‌دهیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا گفت: حدود ۱۰ درصد جمعیت این شهرستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و برای بهتر زیستن آنها، شیوه‌های توانبخشی و خودمراقبتی را به قشر سالمند آموزش می‌دهیم.

نظام عباسی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی این طرح در شبکه بهداشت و درمان آستارا اظهار کرد: برنامه های خودمراقبتی برای جمعیت سالمند این شهرستان در ۶ مرکز بهداشتی درمانی و ۲۳ خانه بهداشت پیگیری و آموزش داده می شود و توانمندسازی و اصلاح سبک زندگی سالمندان مورد نظر است.

وی بیان کرد: در این طرح با همکاری اداره بهزیستی و کانون های بازنشستگان اداره ها، سالمندان را شناسایی و ساماندهی می کنیم و برای ایجاد خانه سالمندان آستارا با هدف ارائه خدمات شایسته به این قشر، برنامه ریزی خواهیم کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا گفت: خودمراقبتی مستلزم آموزش‌هایی بر پایه نیازهای فردی و اجتماعی است و این آموزش ها باید تکرار شود و آگاهی از میزان و زمان کمک به خود و دانستن زمان ناتوانی، برای سالمند مهم است و باید سالمند ناتوان به پزشک مراجعه کند.

وی ادامه داد: ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای سالمندان در داخل شهر ضروری است و مهیا نبودن امکان تردد راحت، نبود سرویس بهداشتی کافی و ضعف خدمات شهری و عمومی از مشکلات این قشر در آستاراست.

شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

منبع: ایمنا