دکتر حسام‌الدین علامه

شاخص‌های بومی سالمند آزاری هنوز در کشور تعریف نشده است

حسام‌الدین علامه، با اشاره به اینکه شاخص‌های بومی سالمند آزاری هنوز در کشور تعریف و تدوین نشده است و هیچ پیمایشی تا به حال در کشور درباره سالمندآزاری انجام نشده است

حسام‌الدین علامه، با اشاره به اینکه شاخص‌های بومی سالمند آزاری هنوز در کشور تعریف و تدوین نشده است و هیچ پیمایشی تا به حال در کشور درباره سالمندآزاری انجام نشده است

هیچ پیمایشی تا به حال در کشور درباره سالمندآزاری انجام نشده و باید جنبه‌های حقوقی مختلف مربوط به سالمندی در حوزه خانواده و مراکز نگهداری سالمندان همچنین در خصوص حضورشان در فضاهای اجتماعی را رصد کنیم.

وی در ادامه ابراز داشت: با انجام این پایش‌ها می‌توانیم متوجه شویم که آیا خلأ قانونی در خصوص سالمندی و سالمندآزاری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود خلاء قانونی متناسب با آن لایحه تعریف و تدوین کنیم.

*فرهنگ‌سازی و رفتارهای پیشگیرانه مقدم بر قانون‌گذاری

علامه با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی و رفتارهای پیشگیرانه مقدم بر قانون‌گذاری است، گفت: اگر سالمندان ما توانمند شوند بسیاری از مسائل آنها حل خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان خاطرنشان کرد:   بدون انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، نمی‌توان به ابعاد قانونی پرداخت.

*قوانین سختگیرانه بدون فرهنگسازی موجب گسست عاطفی و فرهنگی است

حسام‌الدین علامه، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، افزود: اگر با قوانین سخت‌گیرانه در مواجهه با سالمندان وارد عمل شویم ممکن است در بین اعضای خانواده و یا مراقبین سالمند این حس به وجود بیاید که قانون پشتیبان آنها نیست؛ بنابراین بدون بسترسازی مناسب برای تکریم سالمندان نباید سطح توقع را افزایش داد؛ چرا که موجب گسست عاطفی و فرهنگی میان سالمندان و جامعه خواهد شد.

علامه با اشاره به اینکه در حال احصاء و طبقه‌بندی شاخصه‌های مربوط به سالمند آزاری و انجام پیمایش درباره وضعیت موجود این قشر اجتماعی هستیم، بیان داشت: مداخلات اولویت‌مند نیز از دیگر برنامه‌های ما است.

*آغاز نخستین پیمایش ملی سالمندی در کشور

حسام‌الدین علامه، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، ادامه داد: نخستین پیمایش ملی سالمندی در کشور در حال انجام است و پس از انجام این مرحله پایلوت و رسیدن به تحلیل اولیه که در فصل زمستان سال ۹۸ به پایان خواهد رسید، در سال ۹۹ اولین اقدامات خود را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها حدود ۵۰ سال است وارد فاز سالمندی جمعیت شده و در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی داشته‌اند، گفت:در کشور ما بحث افزایش جمعیت سالمندی در سال‌های اخیر به صورت جدی‌تری مطرح شده و نیازمند اولویت‌بندی این مباحث هستیم تا یک نظام واحد در مواجهه با سالمندی به وجود بیاید؛ چرا که هنوز دغدغه در این زمینه در دستگاه‌ها به وجود نیامده است.

علامه با اشاره به تجربه‌های موفق جهان در حوزه سالمندی، اظهار داشت: برای مواجهه نظام‌مند از طریق مراکز دانشگاهی وارد عمل شده‌ایم و پایلوت اولیه «محیط دوستدار سالمند» در شهر اصفهان در حال اجراست که این پایلوت بر اساس شاخص‌های سازمان جهانی بهداشت در ۵ محله اصفهان اجرا می‌شود.  

علامه با اشاره به شرایط موجود کشور گفت: بنابراین ما نتوانستیم ردیف بودجه فعالیت دبیرخانه شورای ملی سالمندی را برای تحقق سند سالمندی دریافت کنیم.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان افزود: بسیاری از فعالیت‌های مربوط به ‌سالمندی زیرساختی است و باید با اجرای برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت پیش رود در اولویت بودجه‌ای کشور قرار نگرفته است

علامه با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی و رفتارهای پیشگیرانه مقدم بر قانون‌گذاری است، گفت: اگر سالمندان ما توانمند شوند بسیاری از مسائل آنها حل خواهد شد.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان خاطرنشان کرد: بدون انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، نمی‌توان به ابعاد قانونی پرداخت.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور