کلیپ تصویری

اختلال خواب سالمندان در دوران قرنطینه

یکی از مشکلات مهم همه افراد به ویژه سالمندان در این دوران اختلالات خواب است که اغلب ناشی از تغییر الگوی زندگی و اضطراب و نگرانی ناشی از بیماری است.

یکی از مشکلات مهم همه افراد به ویژه سالمندان در این دوران اختلالات خواب است که اغلب ناشی از تغییر الگوی زندگی و اضطراب و نگرانی ناشی از بیماری است. فارغ از اینکه قبل از اپیدمی کرونا دچار مشکلات خواب بوده اید یا نه، توصیه های زیر می تواند به شما در داشتن خواب کافی و با کیفیت کمک کند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور