مدیرکل سلامت شهرداری تهران

تهران / سالمندشدن ۲۵درصد جمعیت تهران تا ۲۰ سال آینده

مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: تا ۲۰ سال آینده ۲۵درصد جمعیت تهران سالمند می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: تا ۲۰ سال آینده ۲۵درصد جمعیت تهران سالمند می‌شود.

زینب نصیری با اشاره به برخی از فعالیتهای صورت‌گرفته در ستاد شهر دوستدار سالمند در سال گذشته اظهار کرد: برگزاری نشست‌های گفت‌وگو در شهر ویژه سالمندان با حضور هزار و ۷۲۶ شرکت‌کننده در قالب ۱۴۶ نشست، دوشنبه‌های سالمندی با ۷۸ هزار شرکت‌کننده، صدور ۲۶ هزار و ۷۴۴ کارت منزلت ویژه سالمندان از جمله اقدامات صورت‌گرفته در سال ۹۸ است.

وی ادامه داد: طبق آخرین سرشمارى ۱۰٫۳ درصد جمعیت تهران را سالمندان تشکیل مى‌دهند و پیش‌بینى می‌شود طی ٢� سال آینده از هر ۴ شهروند یک نفر سالمند باشد؛ تبدیل شهرها به شهر دوستدار سالمند یک ضرورت غیرقابل انکار براى امکان تحقق سالمندى خوب است؛ در سال ٩٨ براى تحققش تلاش کردیم و این مسیر ادامه دارد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم