بین الملل

جمعیت سالمندان، چالش بزرگ چین

آمارهای رسمی نشان می دهد حدود ۱۸ درصد کل جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین، افراد سالمند هستند موضوعی که چالش زیادی برای دولت این کشور ایجاد کرده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد حدود ۱۸ درصد کل جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین، افراد سالمند هستند موضوعی که چالش زیادی برای دولت این کشور ایجاد کرده است.

بر این اساس حدود ۲۵۰ میلیون نفر در چین بالای ۶۰ سال سن دارند و شمار آنها تا سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۴۸۷ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

آمارهای رسمی حاکی است که برای نگهداری این جمعیت کثیر، فقط ۳۰۰ هزار متخصص و نیروی کار وجود دارد که به نسبت میلیون ها سالمند بسیار کم است.

سیاست های ترجیحی و کمک های ویژه مالی و بانکی از سوی دولت چین و بخش های مختلف در نظر گرفته شده است تا نیروهای جوان در این رسته های کاری تشویق به فعالیت شوند و دوره های آموزشی هم برای آنها برگزار می شود.

با این وصف حل معضل پیری در چین کار ساده ای نیست، شمار زیادی از مردم سالمند هستند و بسیاری نیز توان رتق و فتق امور روزانه خود را ندارند و در واقع مصرف کنندگان بزرگ منابع محدود کشور هستند.

سالمندان در چین به دلیل اینکه اغلب والدین، بیشتر روز را در خارج از خانه و در محل کار می گذارند نقش مهمی در نگهداری از فرزندان و حتی تربیت آنها دارند و بسیاری از کودکان چین در طول سالیان متمادی در کنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رشد می کنند در زمان حاضر در چین بیش از ۴۰ میلیون سالمند تقریبا از کار افتاده محسوب می شوند و این فشار زیادی به منابع دولتی برای رسیدگی به امور آنها وارد می کند.

در چین بیش از ۴ هزار موسسه، مراقبت های پزشکی و بهداشتی را در اختیار سالمندان قرار می دهند و ۲۰ هزار موسسه قراردادی نیز در این زمینه با آنها همکاری می کنند چین در تلاش است تا در سال ۲۰۲۲ میلادی بسیاری از مجموعه های شهری و مجتمع های مسکونی به تسهیلات ویژه مراقبت از سالمندان مجهز شود.

این کشور همچنین در حال تربیت نیروهای کاری ماهر برای رسیدگی به امور سالمندان است و تا آن زمان ۲ میلیون نیروی کار جدید برای سالمندان در جامعه فعال خواهند شد.

منبع: ایرنا