متخصص پزشکی اجتماعی

ضرورت حضور هفت سین بر سر سفره زندگی فردی و اجتماعی مان

نیم نگاهی بر فاجعه زیستی که در روزهای پایانی سال ۹۸ بر همنوعان مان در سراسر دنیا تحمیل شده و همچنان سایه نامیمون آن بر سرمان سنگینی می کند، بر ضرورت حضور هفت سین بر سر سفره زندگی فردی و اجتماعی مان تاکید می کند

نیم نگاهی بر فاجعه زیستی که در روزهای پایانی سال ۹۸ بر همنوعان مان در سراسر دنیا تحمیل شده و همچنان سایه نامیمون آن بر سرمان سنگینی می کند، بر ضرورت حضور هفت سین بر سر سفره زندگی فردی و اجتماعی مان تاکید می کند

سین اول: سواد سلامت(Health Literacy)، بدین معنی که ضروریات سلامت باید به زبانی ساده، ترجمه و در آموزش و توانمندسازی جامعه عمومی با رویکرد ارتقاء سلامت بکار رود.

برخورداری جامعه از سواد سلامت، سیاستگذاران و مجریان بهداشت و درمان را در اعمال درست و بهنگام سیاست ها یاریگر خواهد بود.

سین دوم: سرزندگی اجتماعی(Community Vitality) با تاکید بر اینکه صرف برخورداری از حیات بیولوژیک کافی نیست.

آحاد جامعه باید به سطحی از حیات اجتماعی دست یابند که ظرفیت کافی برای تشکیل جامعه ای سالم، پویا و مولد را داشته باشند.

سین سوم: سلامت روان(Mental Health) که هم مکمل و هم ضامن سلامت جسمی است.

سین چهارم: سرمایه اجتماعی(Social Capital) که مبتنی بر اعتماد آحاد جامعه به یکدیگر و نیز حاکمیت بوده و در نوع خود بالاترین نوع سرمایه حمایتی است.

سین پنجم: سجایای اخلاقی(Ethical Virtues) که برخاسته از والاترین ارزش های انسانی است نظیر پاسخگویی، دگردوستی و …

سین ششم: سرآمدی علمی(Scientific Hegemony) که لازم است از جبه ادعای صرف و خیال پردازی برون آید و در قالب تعریف عملیاتی قرار گیرد‌.

سین هفتم: سیاست های دگرخواهانه(Altruistic Politics) که بنظر از شش سین قبلی مهم تر است.

شواهد نشان می دهد بیماری نوعی تحمیل سیاسی است همانطوری که سلامت، انتخابی سیاسی است.

تا زمانی که سیاست های حاکم بر زندگی و تعاملات جامعه انسانی از خودخواهی به دگرخواهی دگردیسی نیابد، نوع دوستی ادعایی بیش نخواهد بود.

” با این امید که سال ۹۹، سال دست یابی به ۷ سین پیشگفت باشد برای سرورانم آرزوی سرزندگی و شادابی در سال جدید دارم.”

ارادتمند شما:
دکتر سیاوش مرادی
(متخصص پزشکی اجتماعی و هیات علمی دانشگاه)

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور