مدیر کل بهزیستی استان قزوین

قزوین / مراقبت از ۳۷۰ سالمند قزوینی در مراکز مراقبت بهزیستی استان

مدیر کل بهزیستی استان قزوین از نگهداری ۳۷۰ سالمند در مراکز شبانه روزی مراقبت از سالمندان زیر پوشش بهزیستی استان خبرداد.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین از نگهداری ۳۷۰ سالمند در مراکز شبانه روزی مراقبت از سالمندان زیر پوشش بهزیستی استان خبرداد.

علیرضا وارثی گفت: در حال حاضر ۳۷۰ سالمند در مراکز شبانه روزی مراقبت از سالمندان زیر پوشش اداره کل بهزیستی استان قرار دارند و از خدمات دائمی آنها بهره مند می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان افزود: در استان قزوین ۷ مرکز شبانه روزی و چهار مرکز روزانه سالمندان با یارانه دولتی مشغول به فعالیت هستند و یک مرکز سالمندان شبانه روزی نیز بدون یارانه در شهرستان آبیک در سال ۹۷ شروع به کار کرده است.

وارثی اضافه کرد: در مجموع به ۳۷۰ نفر در مراکز سالمندان شبانه و ۱۴۸ نفر در مرکز روزانه سالمندان خدمات ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین  یک مرکز روزانه سالمندان در شهرستان تاکستان در حال طی مراحل برای اخذ پروانه فعالیت هستند.

این مسئول عنوان کرد: استان قزوین بر اساس نظر سازمان بهزیستی کشور به صورت آزمایشی به عنوان مجری طرح خانه‌های حمایتی سالمندان در مرکز خیریه امیر المومنین تا پایان سال جاری انتخاب شده است.

مدیرکل بهزیستی استان یادآور شد: مرکز سالمندان زن و مرد امیرالمومنین از سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و ۶۳ سالمند تحت پوشش خود دارد که ۶۰ نفر یارانه دریافت می‌کنند و مجری طرح خانه های حمایتی در استان قزوین هستند.

وارثی خاطرنشان کرد: خانه‌های حمایتی سالمندان با مراکز نگهداری سالمندان متفاوت بوده و ساختاری شبیه خانواده دارد تا حس زندگی در جمع خانواده را برای سالمندان فراهم کند.

وی بیان کرد: همچنین در خانه های حمایتی، توجه به تحرک سالمندان مورد توجه قرار دارد و برنامه‌های ورزشی و تفریحی متناسب با شرایط سالمندان در این خانه‌ها اجرا می شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین