شورای سالمندان

گیلان / دومین جلسه تخصصی در ارتباط با برگزاری همایش سالمندان شهرستان لاهیجان

دومین جلسه تخصصی شورای سالمندان در خصوص برنامه ریزی برای اجرای برگزاری همایش سالمندان در دفتر معاون عمرانی فرمانداری برگزار گردید.

دومین جلسه تخصصی شورای سالمندان در خصوص برنامه ریزی برای اجرای برگزاری همایش سالمندان در دفتر معاون عمرانی فرمانداری برگزار گردید.

دومین جلسه تخصصی شورای سالمندان در خصوص برنامه ریزی برای اجرای برگزاری همایش سالمندان ظهر امروز مورخ بیست و هشتم دی ماه با حضور فرماندار محترم شهرستان ( مهندس میر غضنفری ) ، معاون عمرانی فرمانداری ( مهندس جهانگیری ) ، معاونت توانبخشی استان ( آقای تکاملی ) ، ریاست محترم بهزیستی شهرستان( خانم قادر ) ، دکتر پور رضا ، معاون و مسئول توانبخشی ( خانم مسرور ) و جمعی از رؤسای ادارات شهرستان در دفتر معاون عمرانی فرمانداری برگزار گردید.

مهندس میرغضنفری دراین جلسه گفت: در دین و آیین ما توجه به تکریم سالمندان ارزش معرفی می شود و این همایش می تواند یک حرکت مبتکرانه و فرهنگ ساز باشد .
وی در ادامه اظهارداشت : سعی شود در برگزاری همایش سالمندان از تجربیات این عزیزان استفاده شود .

آقای تکاملی در خصوص نحوه برگزاری همایش ، دعوت از گروه های هدف ، مشارکت اعضای شورای سالمندان شهرستان و حمایت و کمک اداره کل بهزیستی گیلان مباحثی را عنوان کردند.

رییس بهزیستی لاهیجان ( خانم قادر ) با تاکیدبراهمیت  تداوم  حضور سالمندان در جامعه و بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده نیز اشاره کردند .

منبع: اداره کل بهزیستی گیلان