مازندران / تئاتر آخرین بارکی مادرت را بوسیدی؟ با هنرمندی سالمندان سرای مهر ساری

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور آهنگر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دکتر خامه ور معاون امور توانبخشی بهزیستی مازندران، تئاتر «آخرین بارکی مادرت را بوسیدی؟» با مضمون زیست سالمندی و هنرمندی سالمندان سرای مهر ساری […]

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران؛ همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور آهنگر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دکتر خامه ور معاون امور توانبخشی بهزیستی مازندران، تئاتر «آخرین بارکی مادرت را بوسیدی؟» با مضمون زیست سالمندی و هنرمندی سالمندان سرای مهر ساری در سالن نمایش حوزه هنری مازندران با هدف شاد کردن و امیدبخشی به جامعه اجرا شد.