دکتر فریبا بریمانی

مازندران /سیاست سازمان بهزیستی حضور مستقل سالمندان در محیط جامعه

دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در آیین افتتاح مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان"گل نسا" در شهرستان عباس آباد، گفت: سیاست سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در کشور، حضور مستقل سالمندن در محیط جامعه و در کانون خانواده است.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در آیین افتتاح مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان”گل نسا” در شهرستان عباس آباد، گفت: سیاست سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در کشور، حضور مستقل سالمندن در محیط جامعه و در کانون خانواده است.

وی وجود سالمندان را موجب برکت در خانواده دانست و افزود: حضورسالمندان درخانواده ها بسیار ارزشمند است و در آموزه های دینی ما نیز به رعایت احترام و تکریم سالمندان تاکید شده است.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان این مطلب که فرهنگ اسلامی و ایرانی ما نگهداری سالمندان را در خانواده می پسندد، تصریح کرد: در برخی موارد سالمندان نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه دارند که این امر در مراکز سالمندان که با هدف کمک به سالخوردگان و بهبود زندگی آنها راه اندازی می شود، محقق می گردد.

این مسوول با توضیح اینکه  ۳۳۰  نفر از سالمندان استان در مراکز نگهداری شبانه روزی و خانه های حمایتی نگهداری می شوند، عنوان کرد:  ۷ مرکز شبانه روزی سالمندان در شهرستانهای ساری، بابل، چالوس، رامسر و عباس آباد در حال فعالیتند که ۲ مرکز مخصوص بانوان، ۳ مرکز مخصوص بانوان و آقایان و دو خانه حمایتی به بانوان سالمند خدمات ارائه می نمایند.

وی ادامه داد:  ۱۴ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندی در ۱۱ شهرستان به ۸۳۰ سالمند خدمات ارائه می دهند.