به مناسبت سال نو میلادی

تهران / دیدار مدیر کل بهزیستی تهران با سالمندان مرکز حضرت مریم

مدیرکل بهزیستی استان تهران با حضور در مرکز سالمندان حضرت مریم به مناسبت سال نو میلادی با سالمندان این مرکز دیدار کرد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با حضور در مرکز سالمندان حضرت مریم به مناسبت سال نو میلادی با سالمندان این مرکز دیدار کرد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور