رییس سازمان بهزیستی کشور

خراسان_جنوبی / افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان در خراسان جنوبی

قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در طبس از افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان خراسان جنوبی خبر داد.

قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در طبس از افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان خراسان جنوبی خبر داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به طبس گفت: برای مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان، بیماران روانی مزمن، بیماران ذهنی و جسمی حرکتی افزایش ظرفیت یارانه برای استان خراسان جنوبی را خواهیم داشت.
قبادی دانا افزود: بهزیستی در سطح کشور حدود ۶۵۰ مرکز شبه خانواده دارد که ماهانه به ازای هر کدام از فرزندان مبالغی را به عنوان یارانه به مجموعه‌هایی که متولی اداره این خانه‌ها هستند پرداخت می‌کند و از اردیبهشت‌ماه امسال هم به صورت متمرکز این مبالغ بر روی کارت‌های مربوطه شارژ شده است.
وی گفت: سعی براین است تسهیلات و شرایطی را فراهم کنیم که استعدادهای فرزندان تحت پوشش بهزیستی وپتانسیل‌هایی که دارند شناسایی شده و در زمینه‌های ورزشی، علمی و حرفه آموزی استعدادها بارور شود و تلاش می کنیم حدود هفتصد فرزندی که در سال به سن ۱۸سالگی می رسند برایشان طرح و برنامه داشته باشیم.
قبادی دانا افزود: هم اکنون حدود ۹۳ درصد فعالیت‌های سازمان تصدی‌گری مطابق قانون به عهده خیریه‌ها و موسسات غیر دولتی گذاشته شده و سازمان بهزیستی کمک‌های دولتی را در قالب یارانه‌ها به این مجموعه‌ها به صورت ماهانه پرداخت می‌کند.
وی گفت: تقریبا حدود ۱۰۰میلیارد تومان مجموع مبلغ یارانه‌های پرداختی است که در قالب پرداخت‌های متمرکز در کشور ماهانه توسط سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف پرداخت شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: در کشور ۳۴ شیرخوارگاه و خانه نوباوگان داریم که کودکان از بدو تولد تا سه سالگی در این مراکز نگهداری می شوند.
گفتنی است در استان خراسان جنوبی ۲۱ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست وجود دارد.
منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور