در نشست ورزش و سالمندی مطرح شد

ساختار مدیریتی کشور جهت رویارویی با بحران سالمندی آماده نیست

در نشست تخصصی "ورزش و سلامت سالمندی" با اشاره به چالش‌های سالمندی و اهمیت تقویت تحرک و ورزش در این دوره از زندگی بر تهیه و تدوین بسته‌های ورزش همگانی در دوره سالمندی و همکاری و مشارکت بین بخشی برای رفع چالش‌های جمعیت سالمندی کشور تاکید شد.

در نشست تخصصی “ورزش و سلامت سالمندی” با اشاره به چالش‌های سالمندی و اهمیت تقویت تحرک و ورزش در این دوره از زندگی بر تهیه و تدوین بسته‌های ورزش همگانی در دوره سالمندی و همکاری و مشارکت بین بخشی برای رفع چالش‌های جمعیت سالمندی کشور تاکید شد.

سیدعبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در نشست “ورزش و سلامت سالمندی” که با همکاری مشترک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش برگزار شد، با اشاره به بحث مهم و پرچالش سالمندی، عنوان کرد: امروزه در جهان با روند رو به رشد سالمندی جمعیت روبرو هستیم و طبق مطالعات از سال ۱۹۵۰ اتفاقات مهمی در حوزه سالمندی رخ داده است.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته در سال ۱۹۵۰ نسبت کودکان ۰ تا ۱۴ سال ۲۷ درصد و نسبت سالمندان ۱۲ درصد کل جمعیت بوده که این درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۹ درصد سالمند و ۱۸ درصد کودک تغییر یافته، همچین بر اساس پیش بینی‌ها در سال ۲۰۵۰ نسبت سالمندان دو برابر نسبت کودکان شده و به ۳۳ درصد سالمند در مقابل ۱۶ درصد کودک تغییر می‌کند. بر اساس پیش بینی‌ها جمعیت سالمند جهان از ۶۰۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش می یابد.

متوسط رشد سالانه جمعیت سالمندی ۳.۷ درصد

احمدی با بیان اینکه جمعیت ایران در ۲۰۳۰ به ۱۱۰ میلیون نفر می‌رسد، ادامه داد: بر این اساس جمعیت ۶۰ سال به بالا به ۲۷ میلیون نفر افزایش می یابد، یعنی متوسط رشد جمعیت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ حدودا ۰.۹ درصد و متوسط رشد سالانه جمعیت سالمندی ۳.۷ درصد خواهد بود، به عبارت دیگر جمعیت ۶۰ سال به بالا در کشور از رقم ۱۰ درصد در سال ۹۵  به ۲۵ درصد می‌رسد یعنی یک چهارم جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ سالمند هستند.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای این شرایط، اظهار کرد: بر اساس مطالعات درصد بالایی از سالمندان کشور از کیفیت زندگی سالم به لحاظ جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستند و ارایه خدمات متناسب با نیاز نیست و تعداد زیادی از سالمندان به انواع بیماریها مبتلا هستند.

ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای مواجهه با چالش سالمندی

معاون وزیر ورزش با تاکید بر برنامه‌ریزی جامع و سیاستگذاری دقیق‌تر برای بهبود کیفیت زندگی افراد در دوره سالمندی، اظهار کرد: ساختارهای مدیریتی ما در بخش‌های مختلف هنوز آمادگی رویارویی با موضوع سالمندی در کشور را ندارد و در این راستا باید به سمت تدوین سیاست های سالمندی با رویکرد سالمندی فعال حرکت کنیم.

احمدی با بیان اینکه سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی در حوزه سالمندی نیازمند کار ملی و مشارکت بین بخشی کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دست‌اندکار است، اظهار کرد: برای مواجهه با موضوع سالمندی نیازمند سیاست ملی با رویکرد سالمندی فعال هستیم به عبارتی خواهان وجود سالمندانی با بالاترین سطح سلامت، مشارکت و امنیت هستیم.

بسته ورزش همگانی در دوره سالمندی طراحی می‌شود

وی با اشاره به موضوع ورزش سالمندی با تاکید بر اینکه ورزش همگانی باید پاسخگوی نیازهای کلیه اقشار جامعه باشد، مطرح کرد: باید بسته ورزش همگانی در دوره سالمندی طراحی و اجرا شده و برای ورزش روزانه در دوران سالمندی برنامه ریزی شود.

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه در تدوین برنامه توسعه ورزش همگانی به ورزش سالمندان توجه ویژه‌ای شده است، گفت: فدراسیون‌های ورزشی مختلف باید برای ورزش همگانی در کلیه اقشار و سنین جامعه برنامه ریزی کنند و در این راستا بسته های ورزشی متناسب با ایجاد تحرک در بخش سالمندی را تدارک ببینند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مراکز آکادمیک و پژوهشی به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند، گفت: این مطالعات و گروه‌های  علمی و پژوهشی پشتوانه خوبی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی بوده و باید از این ظرفیت‌ها  استفاده شود.

احمدی در پایان با بیان اینکه ورزش و فعالیت بدنی مستمر به کاهش دغدغه  و بیماری‌ها در دوره سالمندی منجر می‌شود، گفت: وزارت ورزش در زمینه توسعه ورزش همگانی در دوره سالمندی  و مشارکت‌های بین بخشی برای تدوین بسته‌های ورزش همگانی برای کلیه گروه های سنی عزم خود را جزم کرده است.

ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با تغییرات و هرم جمعیتی کشور

 ژاله فرامرزیان، معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جریان مدیریت کشور با توجه به تغییرات جمعیتی و هرم سنی کشور، اظهار کرد: اگر در این راستا برنامه‌ریزی نشود آثار و تبعات گسترده‌ای در آینده ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ سال آینده با نرخ فزاینده رشد جمعیتی روبرو می‌شویم، عنوان کرد: اگر در این راستا برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگیرد در آینده روند آموزش، خدمت رسانی، سلامت و سالمندی دچار مسایل جدی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سبک زندگی متناسب با تغییرات و هرم جمعیتی کشور، اظهار کرد: در این اصلاحات و بازنگری ها باید به معماری و سازه‌های شهرنشینی، تغذیه، ورزش و سایر عوامل موثر در ارتقای سلامت جامعه توجه شود.

فرامرزیان  با بیان اینکه مدرنیته آثار سوئی بر سلامت جسم و روان جامعه مترتب کرده است، گفت: در این راستا از پژوهشگران و افراد دانشگاهی انتظار می‌رود که با تحلیل واقعیت‌های جامعه و پیش بینی آینده، مطالعه و برنامه‌ریزی کنند تا بتوان با همکاری‌های بین بخشی اتفاقات مثبتی در جامعه رقم زد.

دکتر فضلی، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش نیز با اشاره به افزایش طول عمر و افزایش جمعیت سالمندی، عنوان کرد: با توجه به تحقیقات در ۲۰۵۰ برای اولین بار جمعیت سالمندان نسبت به کودکان و نوجوانان افزایش می یابد.

وی با اشاره به نیازهای اساسی سالمندان، گفت: ورزش نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماری‌ها و کاهش عوارض و توانمندسازی ایفا می کند.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش در پایان با اشاره به برگزاری نشست ورزش و سلامت و سالمندی با همکاری مشترک جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش، گفت: در همین راستا وزارت ورزش در راستای حمایت از ورزش سالمندی در حوزه ساختاری و آموزشی سیاستهای ویژه ای را دنبال می کند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور