دکتر حسام‌الدین علامه

اخذ مجوز ایجاد باشگاه‌های ویژه سالمندان تا پایان سال

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به مباحث معنویت و تأثیرات مثبت آن در حوزه سالمندی، گفت: مساله مهم بعدی مباحث حقوقی و مالی مانند سالمند آزاری است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نشده و ما لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم که البته در حال تدوین است .

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به مباحث معنویت و تأثیرات مثبت آن در حوزه سالمندی، گفت: مساله مهم بعدی مباحث حقوقی و مالی مانند سالمند آزاری است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نشده و ما لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم که البته در حال تدوین است .

دکتر حسام‌الدین علامه، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نشست “ورزش و سلامت سالمندی” که با همکاری مشترک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش برگزار شد، با اشاره به ساختار این دبیرخانه و هدف آن در برنامه‌ریزی برای مواجهه اصولی با بحران سالمندی جمعیت کشور در آینده، گفت: سالمندی امری مبارک و حاصل پیشرفت دانش بشر و نشانگر توسعه در کشورهاست، بنابراین باید با برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری از بروز چالش های سالمندی در کشور اقدام کنیم.

وی مهمترین اصل در این حوزه را همکاری و هماهنگی های بین بخشی دانست و گفت: در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند که مدیریت آن نیازمند حساس سازی و دغدغه‌مندسازی در سطح جامعه و دستگاه های مسئول و متولی است.

علامه با تشریح موضوعات مهمی همچون سواد سلامت ، سواد رسانه ای، سواد تربیتی و سواد تغذیه و غیره در جامعه، بیان کرد: به عنوان نمونه در برنامه ریزی حوزه سالمندی باید به مباحثی همچون تکثر فرهنگی و خرده فرهنگ ها توجه شود. به عنوان نمونه یکی از مسایل مطرح شده در سند ۲۰۳۰ در همین راستاست، البته در رابطه با این سند مانند هر مطلب وارداتی دیگر باید به مساله بومی سازی و استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه توجه شود.

وی با تاکید براینکه در موضوعات مختلف باید از سطح دانش به سمت مهارت حرکت کنیم، گفت: آخرین تعریف یونسکو از سواد، توانایی ایجاد تغییر با استفاده از دانش و آموخته‌هاست که باید با درنظر گرفتن راهکارهایی به این سمت و سو حرکت کنیم.

وی با اشاره به مباحثی همچون تعریف دقیق سالمندی، شروع سن سالمندی و تفاوت سن تقویمی سالمندی با سن سلامتی، تصریح کرد: از نظر تعریف هرم جمعیتی، کشور ما از سال ۸۵ وارد پنجره جمعیتی شده که تا ۱۴۲۵ ادامه دارد  ولی بعد از این تاریخ افراد بالای سن و زیر سن تولید، جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند که همین مساله چالش‌هایی را در حوزه رفاهی، اقتصادی و بیمه ای ایجاد می کند، بنابراین باید برای تمامی این دوره ها برنامه ریزی اصولی داشته باشیم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور