تعمیم الگوی بومی CDD در کشور

تاکید بر شبکه‌سازی اجتماعی در توسعه شهرنشینی

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به توسعه شهرنشینی بر ضرورت شبکه‌سازی تاکید کرد و گفت: امیدوارم با پیاده‌سازی الگو CDD بتوانیم در سال ۲۰۲۰ الگوی بومی را در کشور تعمیم دهیم.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به توسعه شهرنشینی بر ضرورت شبکه‌سازی تاکید کرد و گفت: امیدوارم با پیاده‌سازی الگو CDD بتوانیم در سال ۲۰۲۰ الگوی بومی را در کشور تعمیم دهیم.

«حسام‌الدین علامه» سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در دوره آموزشی توسعه مبتنی بر محله(اجتماع) انتقال دانش، ارتقاء مهارت‌ها و تغییر نگرش‌ها با بیان اینکه Community Driver Development اولین اقدام اجتماع‌محور بهزیستی نیست؛ چراکه در بحث پیشگیری از اعتیاد NA و چه در بحث معلولیت و … اقداماتی اجتماع‌محور در ایران انجام شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به توسعه شهرنشینی بر ضرورت شبکه‌سازی تاکید کرد و ادامه داد: در ویتنام CDD حمایت‌های حکومت مرکزی و شبکه‌سازی نداشت و گروه‌های محلی حمایت از مناطق محروم و افراد کم‌برخوردار را در دستور کار خود دارند به عبارتی ویتنام امروز حال و هوای سال ۱۳۴۵ ایران را دارد که ۳۰ درصد جمعیت شهری و ۷۰ درصد روستایی هستند.

وی، تصریح کرد: حکومت مرکزی وقتی فواید گروه‌های اجتماع‌محور را مشاهده کرد بدون مداخله به حمایت‌های بیشتر پرداخت؛ این در حالی است که اکنون ۱۰۰ هزار تیم محلی در ویتنام فرآیند استانداردسازی، فرآیندمحوری و مستندسازی تجارب را به انجام رسانده و این الگو را با دیگر کشورها به اشتراک گذاشته است.

علامه با اشاره به آغاز همکاری صندوق جمعیت ملل متحد و help age (سازمان جهانی کمک به سالمندان) و سازمان بهزیستی کشور در سال ۲۰۱۵، گفت: در پروژه جهانی دیده‌بان سالمندی کار مشترک آغاز شد و برای اولین بار جایگاه ایران با توجه به شاخص سالمندی مشخص شد.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، افزود: امیدوارم با پیاده‌سازی الگو CDD بتوانیم در سال ۲۰۲۰ الگوی بومی در کشور شکل بگیرد و آن را در استان‌های کشور تعمیم دهیم. وقتی صحبت از بومی‌سازی می‌شود یک تجربه جهانی موفق در بیرون از مرزها وجود دارد؛ لذا با یک نگاه تقلیدگرایانه شرایط بومی‌سازی را فراهم کنیم.

وی در پایان یادآور شد: در قرآن اشارات بسیاری به کارگروهی و تعاون در خوبی‌ها و کمک به کار نیک شده است؛ لذا آموزش افرادی که وظیفه‌مند توانمندسازی هستند اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که با توجه به مواجهه کشور با بحران سالمندی در آینده‌ای نه چندان دور  برای پیاده‌سازی CDD در کشور باید خلاقانه و نوآورانه وراد شد و بدون هم‌افزایی فعالان این عرصه این امر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

یادآوری می‌شود، دوره آموزشی توسعه مبتنی بر محله(اجتماع) انتقال دانش، ارتقاء مهارت‌ها و تغییر نگرش‌ها تا ۲۰ آذماه در سالن تلاش در حال برگزاری است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور