نماینده صندوق جمعیت ملل متحد

توسعه مبتنی بر محله(اجتماع) با بومی‌سازی تجربیات جهانیان به ویژه ویتنام

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با بیان اینکه ایران در حوزه سالمندی توسعه داشته است در پاسخ به سوال چگونه می‌توانیم حقوق افراد سالمند را تامین کنیم؟، گفت: اولین قدم مشارکت سالمندان است و دوم بومی‌سازی تجربیات جهانیان است.

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با بیان اینکه ایران در حوزه سالمندی توسعه داشته است در پاسخ به سوال چگونه می‌توانیم حقوق افراد سالمند را تامین کنیم؟، گفت: اولین قدم مشارکت سالمندان است و دوم بومی‌سازی تجربیات جهانیان است.

 

  «لیلا جودان» نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران در دوره آموزشی توسعه مبتنی بر محله(اجتماع) انتقال دانش، ارتقاء مهارت‌ها و تغییر نگرش‌ها با بیان اینکه جمعیت آسیا سوی سالمند شدن در حرکت است، گفت: توجه به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که دریابیم چگونه می‌توانیم حقوق افراد سالمند را تامین کنیم؟

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، ادامه داد: اولین قدم مشارکت سالمندان است و از ابتدای برنامه‌ریزی  همچنین در فرآیند تغییر باید فعال باشند؛ دوم بومی‌سازی تجربیات جهانیان است؛ مثلاً در ویتنام برای انجام پروژه‌های خود از نیروهای دواطلب استفاده می‌کنند و با توجه به ینکه اصول بنیادین یکی است باید بومی‌سازی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد اجتماع‌محور می‌تواند به صورت پایلوت نقش کمک‌کنندگی داشته باشد، تصریح کرد: ایران توانسته در حوزه سالمندی توسعه داشته باشد ولی در عین حال باید خدمات جدید همچون فراگیری و تامین اجتماعی را در مسائل اصلی در بحث سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد.

جودان در پایان یادآور شد: در صندوق جمعیت ملل متحد در ایران درخصوص موضوع سالمندی حمایت خواهیم کرد و می‌توانیم فرصت‌هایی را ایجاد کنیم که این اجتماعات که شامل سالمندان، زنان و دختران هستند خود را ساماندهی و به نیازهای خود پاسخ دهند و در این همایش ۵ روزه از تجارب دوستان از ویتنام استفاده خواهیم کرد تا حقوق افراد سالمند محقق شود.

یادآوری می‌شود، دوره آموزشی توسعه مبتنی بر محله(اجتماع) انتقال دانش، ارتقاء مهارت‌ها و تغییر نگرش‌ها تا ۲۰ آذماه در سالن تلاش در حال برگزاری است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور