با توجه به رشد فزاینده سالمندان

کارگروه بهزیستی و شهرداری برای مداخلات سلامت روان سالمندان تشکیل شد

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور از تشکیل کارگروه مشترک بهزیستی و شهرداری برای مداخلات سلامت روان سالمندان خبر داد

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور از تشکیل کارگروه مشترک بهزیستی و شهرداری برای مداخلات سلامت روان سالمندان خبر داد و گفت: این کارگروه با توجه به رشد فزاینده سالمندان کشور در سال‌های آینده شکل گرفته است.

بهزاد وحیدنیا خاطرنشان کرد: مداخلات سلامت روان سالمندان بیشتر برنامه ریزی برای دوران پیش از سالمندی جهت افزایش دانش با هدف ارتقای زندگی در  دوران سالمندی است.

وی گفت:‌ بخشی از همکاری های بهزیستی با شهرداری از سال گذشته اجرا می شود و این نهاد اقدامات اجتماع محور در این زمینه را پیش می برند. در اجرای مداخلات سلامت روان سالمندان، روانشناسان و تسهیلگران منتظر نمی شوند تا سالمندان به آنان مراجعه کنند بلکه نیازهای هر منطقه درباره سلامت روان را شناسایی و اولویت بندی می کنند و این نیازها مبنای توسعه خدمت می شود.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور گفت: در ۲۲ سرای محلی شهرداری طرح ریزی کردیم تا این مداخلات سلامت روان برای سالمندان انجام شود.

وحیدنیا تصریح کرد: ایران طی ۳۰ سال آینده، وضعیت ویژه ای در حوزه سالمندی خواهد داشت به طوریکه تا سال ۲۰۵۰، ۲۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

وی یادآور شد: رشد نرخ سالمندی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است بنابراین استراتژی های مشاوره در حوزه سالمندی در ۱۰ سال آینده در سازمان بهزیستی کشور ترسیم شده است.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور اظهار داشت: بسیج منابع عمومی معطوف به مشارکت های تخصصی است.

وحیدنیا با اشاره به اجرای برنامه های کلان نظام پروژه ای از جمله طرح ارتقای کیفیت زندگی خانواده با نگاه پیوستاری در حوزه مشاوره گفت: همچنین سازمان بهزیستی کشور مداخلات مستمری در مشاوره های قبل از ازدواج و نیز پنج سال اول زندگی طراحی کرده است تا نیازهای روانشناختی را در  این زمینه پاسخ دهد.

طبق آمار سال ۹۵، هفت میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۱ سالمند در کشور وجود دارند که ۹.۲۷ درصد جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری ایران را تشکیل می دهند.

منبع: شهرداری تهران