وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در آینده ای نزدیک با انبوهی از جمعیت کهنسال روبه‌رو می شویم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در آینده ای نزدیک با انبوهی از جمعیت کهنسال روبه‌رو می شویم که نظام سلامت و دولت ها از پس آن بر نخواهد آمد، مگر اینکه مردم آموزش دیده آگاه، مشارکت کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در آینده ای نزدیک با انبوهی از جمعیت کهنسال روبه‌رو می شویم که نظام سلامت و دولت ها از پس آن بر نخواهد آمد، مگر اینکه مردم آموزش دیده آگاه، مشارکت کنند.

سعید نمکی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی آغاز اجرای برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» گفت: اگر بخواهیم نظام ارائه خدمت در سال های آتی گزندی نبیند، باید به جامعه محور کردن علوم پزشکی بیندیشیم.

وی گفت:‌ امروز با توجه به مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، ناگزیر باید به سمت جامعه محور کردن خدمات و علوم پزشکی برویم. در این برنامه، خودمراقبتی به عنوان یک اصل که کاهش بار نظام سلامت را به دنبال دارد، پیگیری خواهد شد و دوم اینکه می توانیم قبل از خانه بهداشت و قبل از مراکز بهداشتی و درمانی، یک سطح جدید در خانواده تعریف کنیم. یعنی به جای اینکه اولین سطح تماس به خانه های بهداشت و مراکز درمانی اختصاص داشته باشد، اولین تماس را در خانه توسط فردی آموزش دیده به عنوان حلقه اتصال خانواده و جامعه، تعریف می کنیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: در این برنامه، یک سطح جدید را بدون خرج و هزینه جدید، به نظام شبکه اضافه کرده و دوم اینکه در آینده ۴۰ میلیون نفر سفیر سلامت خواهیم داشت که ارتباط مستقیمی با دولت نداشته و در ماندگاری نظام سلامت اصلی ترین ابزار ما خواهند بود و سوم اینکه در این طرح برای جامعه محور کردن آموزش های علوم پزشکی نیز بخشی را آماده خواهیم کرد. دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و سایر گروه های علوم پزشکی باید با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت آشنا شده و در این برنامه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. آموزش در علوم پزشکی بدون جامعه محور کردن و مشارکت در حل مساله، در هیچ نظام آموزشی در دنیا موفق نبوده است.

نمکی گفت: اکنون آموزش علوم پزشکی در کشور ما جامعه محور نیست. مثلا دانشجویان دندان پزشکی روی پیشگیری از مشکلات سلامت دهان و دندان نقش و تاثیری ندارند. یا آموزش های دانشگاهی دانشجویان توان بخشی با مسائل اجتماعی منطبق نیست، یعنی روی پیشگیری از مواردی که منجر به ناتوانی می شود، هیچ نقشی ندارند.

وی ادامه داد: در مدلی که پیش بینی و ارائه کرده ایم روی پیشگیری، مراقبت های اولیه درمانی و توان بخشی کار می شود. در حال حاضر به سمت جمعیت سالمند پیش می رویم و نمی توان مراقبت های آن را بر دوش دولت گذاشت. در آینده ای نزدیک با انبوهی از جمعیت کهنسال روبه‌رو می شویم که نظام سلامت و دولت ها از پس آن بر نخواهد آمد، مگر اینکه مردم آموزش دیده آگاه، مشارکت کنند. در این برنامه، بر انتخاب فردی مناسب که ماندگاری و هوشیاری کافی داشته باشد، متمرکز شدیم.

نمکی گفت: اجرای برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» بدون مشارکت بین بخشی میسر نیست و حاصل کار تیمی خواهد بود. برای اجرای این طرح باید کمیته محلی تشکیل شده و پایگاه بسیج و مدارس و سایر ارگان ها نیز مشارکت کنند. آموزش گروه های مختلف در این طرح باید متفاوت باشد. در کشوری مانند ایران با اقلیم و فرهنگ های گوناگون نمی توان براساس بسته آموزشی واحد عمل کرد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور