سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

چهار میلیون سالمند مجرد داریم

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تأکید بر اینکه نیازمند یک سامانه جامع سالمندی هستیم، گفت: این سامانه جامع سالمندی باید ثبت همه خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی سالمندان را پوشش دهد و نظارت راهبردی و اطلاع رسانی برای سالمندان، خانواده ها و ذینفعان را مهیا کند.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تأکید بر اینکه نیازمند یک سامانه جامع سالمندی هستیم، گفت: این سامانه جامع سالمندی باید ثبت همه خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی سالمندان را پوشش دهد و نظارت راهبردی و اطلاع رسانی برای سالمندان، خانواده ها و ذینفعان را مهیا کند.

حسام الدین علامه در نخستین کارگاه تخصصی شهر دوستدار سالمند اظهار کرد: اگر مراکز روزانه و جانبی به موضوع دوران نقاهت و مراقبت سالمندی نگاه جدی‌تری داشتند خدمات دوره تشخیص بیماری و خدمات مراقبتی و توانبخشی را به پزشک معالج متصل می کردیم و سیستم جامعی برای آن تعریف می شد، قطعا هزینه‌های درمان کاهش می‌یافت اما در کشور این نگاه وجود ندارد و موانعی نیز در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مراکز روزانه آموزشی سالمندان معمولاً برای خدمات درمانی خود با یک بیمارستان قرارداد می بندند، افزود: سیستم ارجاع چنین مراکزی در صورت بروز حادثه استفاده از بیمارستان‌هایی است که با آنها قرارداد دارند، همچنین درمورد ایجاد مراکز مختلف سالمندی باید ورود سازمان‌های ناظر به گونه‌ای باشد که آزادی عمل سمن‌ها را خدشه‌دار نکند از طرف دیگر استانداردهای لازم برای فعالیت‌های آنها تعریف شود.

سامانه جامع سالمندی در کشور راه‌اندازی شود

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تأکید بر اینکه نیازمند یک سامانه جامع سالمندی هستیم، گفت: این سامانه جامع سالمندی باید ثبت همه خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی سالمندان را پوشش دهد و نظارت راهبردی و اطلاع رسانی برای سالمندان، خانواده ها و ذینفعان را مهیا کند که قطعاً در این حوزه اقدامات لازم را شروع می کنیم اما مهم‌ترین دلیل اجرا نشدن پرونده الکترونیک سلامت وجود سیستم درمان محور مبتنی بر پزشک محوری است.

وی با اشاره به اینکه نگاه غالب در کشور در حوزه سالمندی ایجاد مراکز شبانه روزی نیست، اظهار کرد: دلیل این نوع نگرش حفظ کانون خانواده و ارتباط سالمند با دیگر اعضاء خانواده است.

علامه درخصوص سالمندان مجرد گفت: درحال حاضر ۹ صدم درصد جمعیت سالمند کشور که حدود ۷۰ هزارنفر است، هرگز ازدواج نکردند درحالیکه وقتی هرم جوانان دهه ۶۰ وارد سالمندی شوند حدود چهار میلیون سالمند مجرد در کشور خواهیم داشت.

وی در تشریح این موضوع گفت: در چنین فضایی باید بتوانید برای هر گروهی از سالمندان مدل مناسب زندگی و خدمات صحیح را ارائه دهیم و با نگاه خانواده محور و نگاه آینده پژوهانه با کمک جامعه شناسان باید بتوانیم برای سالمندی آینده جامعه و گروه های مختلف برنامه ریزی کنیم.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به لزوم مشاوره‌های مختلف برای سالمندان افزود: مشاوره‌های سبک زندگی، سلامت مذهبی و معنوی همچنین سلامت اجتماعی، روانی و جسمی برای سالمندان بسیار مهم است، موارد دیگری همچون خدمات ماساژ درمانی، ارگونومی سالمندی و استفاده از نمادها و سمبل‌ها برای افراد دارای اختلال شناختی در محیط‌های شهری بسیار مهم است چرا که باید بتوانیم افراد سالمند و ناتوان را در شهر به خوبی راهنمایی کنیم و همه موارد اعم از موضوعات ایمنی و امنیت آنها در شهر مورد توجه باشد، همچنین موضوع مهم دیگری که جزء مباحث روز و مهم دنیا است بحث مواجه با مرگ و آموزش های لازم آن در دوره سالمندی است که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور