سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

اصفهان در جمع پنج شهر با جمعیت بالای سالمند

مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور در نخستین کارگاه تخصصی شهر دوستدار سالمندان در اصفهان گفت: بیش از۶۰۰ شهر در جهان دوستدار سالمند شده اند درحالی که این آمار در ایران صفراست.

حسام الدین علامه مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور در نخستین کارگاه تخصصی شهر دوستدار سالمندان در اصفهان گفت: بیش از۶۰۰ شهر در جهان دوستدار سالمند شده اند درحالی که این آمار در ایران صفراست.

حسام الدین علامه با بیان اینکه سند ملی سالمندی کشور نگارش شده و برای اجرایی شدن آن بسیار فاصله داریم افزود:تقویت زیر ساخت های اقتصادی و رفاهی عامل اصلی برون رفت از بحران سالمندی جمعیتی است.

وی طراحی محیط منطبق با نشاط سالمندی در شهرها عاملی برای امید به زندگی دانست و گفت: همکاری های بین بخشی گامی کاربردی برای توجه به سبک زندگی سالمندان است و اصفهان جزو پنج شهر با جمعیت بالای سالمندان است.

علامه با بیان اینکه درکشور برای جایگاه فرهنگی و اجتماعی و اوقات فراغت سالمندان برنامه ریزی نشده است افزود :بیش از۶۰۰ شهر در جهان دوستدار سالمند شده اند درحالی که این آمار در ایران صفراست.

 

علامه با اشاره به تفاوت های سالمندی فردی و جمعیتی هم گفت: سالمندی فردی یعنی امید به زندگی و سالمندی جمعیتی یعنی بحران جمعیتی که ایران با ۱۰درصد جمعیت سالمند وارد سالمندی جمعیتی شده است.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل هم در این کارگاه با تاکید بر بومی سازی تجربیات دیگرشهرهای دوستدار سالمندان برای اصفهان گفت: تجربیات زیادی در صندوق جمعیتی سازمان ملل چون چرخه زندگی و فاصله های بین نسلی داریم که می توانیم آنها را به اشتراک بگذاریم.

لیلا جودان افزود: قطعا اصفهان می تواند در زمینه دوستدار سالمندان بودن موفق باشد.

شهردار اصفهان هم در این مراسم با اشاره به اینکه نیاز امروز توسعه شهری توجه به جمعیت سالمندان است گفت: همکاری های بین بخشی و جهانی میتواند ما را به سوی اهداف کاربردی جهت دهد.

قدرت الله نوروزی با بیان اینکه ایران با بیش از ۸میلیون سالمند وارد سالمندی جمعیتی بنا به تعاریف سازمان بهداشت جهانی شد افزود: فضای امروز شهر اصفهان و توجه دیگر دستگاه ها، اصفهان را شهری دوستدار کودک و سالمندان کرده است.

این کارگاه تا فردا ادامه دارد.

 

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور