مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

اصفهان / ۸ محور شهر دوستدار سالمند در نشست تخصصی اصفهان تعیین شود

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: امروز در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند پیرامون هشت محور شهر دوستدار سالمند باید تعیین وضعیت و برای آن پیشنهاد اصلاحات ارائه شود تا طرح آماده فعالیت و تقسیم وظایف بین دستگاه ها انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: امروز در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند پیرامون هشت محور شهر دوستدار سالمند باید تعیین وضعیت و برای آن پیشنهاد اصلاحات ارائه شود تا طرح آماده فعالیت و تقسیم وظایف بین دستگاه ها انجام شود.

مرضیه فرشاد صبح امروز -شنبه دوم آذرماه ۹۸ – در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند اظهارکرد: اسفندماه سال ۹۴ برای نخستین بار پیشنهاد پیوستن اصفهان به شهرهای دوستدار سالمند مطرح شد و نمایندگان شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی در کارگاهی با حضور متخصصان این پیشنهاد را بررسی و درقالب جلسات مشترک به واقعیت نزدیک شد.

وی افزود: سال ۹۵ این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای سالمندان پذیرفته شد و باتوجه به اینکه در سال ۹۷ اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک فرایندهایی را در دستور کار خود قرار داد، به نظر می‌رسد این دو فرایند مکمل یکدیگر باشند و در نقاط مشترک به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم‌نامه بین دبیرخانه شورای ملی سالمندان، معاونت توانبخشی بهزیستی کشور و بهزیستی استان و شهرداری اصفهان گفت: براساس این تفاهم‌نامه «شاهیوندی» به عنوان مجری منتخب دبیرخانه شهر دوستدار سالمند معرفی و طرح اولیه انجام گرفت.

وی ادامه داد: در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند تمام مدعوین در جریان طرح آماده شده قرار خواهند گرفت و البته درخصوص هشت محور باید تعیین وضعیت و برای آن پیشنهاد اصلاحات ارائه شود تا طرح آماده فعالیت و تقسیم وظایف بین دستگاه ها انجام شود.

فرشاد تصریح کرد: در بحث محیط مناسب سازی شده، حمل ونقل مناسب، مشارکت اجتماعی، احترام به سالمندان، مشارکت مدنی و اشتغال، اطلاعات و ارتباطات، حمایت  اجتماعی و خدمات سلامت در این نشست دو روزه باید به وفاق برسیم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور