نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد:

اصفهان باید تجربیات شهرهای دوستدار سالمند را بومی‌سازی کند

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با بیان اینکه اصفهان می‌تواند در زمینه دوستدار سالمندان بودن موفق باشد، گفت: اصفهان باید تجربیات سایر شهرهای دوستدار سالمند را بومی‌سازی کند.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با بیان اینکه اصفهان می‌تواند در زمینه دوستدار سالمندان بودن موفق باشد، گفت: اصفهان باید تجربیات سایر شهرهای دوستدار سالمند را بومی‌سازی کند.

لیلاجودان صبح امروز- شنبه دوم آذرماه ۹۸- در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند اظهار کرد: تفاهم نامه شهر دوستدار سالمند از یک ماه پیش بین شهرداری اصفهان و بهزیستی امضا شده و با سرعت پیش می‌رود و امروز نتایج اولیه طرح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: امروز در نشست تخصصی شهر دوستدار سالمند گردهم آمده‌ایم تا از اقدامات انجام شده در شهر اصفهان با خبر شویم و نتایج آن را به اشتراک بگذاریم تا برنامه‌ریزی‌های بهتری انجام شود و تبادل اطلاعات صورت گیرد.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تاکید کرد: تجربیات را نمی‌توان به صورت کامل استفاده کرد بلکه باید بومی‌سازی شود و اصفهان باید تجربیات سایر شهرهای دوستدار سالمند را بومی‌سازی کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه اصفهان در زمینه تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند باید مورد بررسی قرار گیرد تا رویکرد چرخه زندگی را به رویکردی بین نسلی تبدیل کنیم.

جودان با بیان اینکه قطعا اصفهان می‌تواند در زمینه دوستدار سالمندان بودن موفق باشد، گفت: تجربیات زیادی در صندوق جمعیتی سازمان ملل در ارتباط با چرخه زندگی و فاصله بین نسلی وجود دارد که می‌توان آنها را به اشتراک گذاشت.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور