محمدجواد حق شناس

تهران / لایحه آئین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند برگشت خورد

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران لایحه آئین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند مورد بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون تخصصی به رأی لایحه ارسال شده از سوی شهرداری است.

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران لایحه آئین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند مورد بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون تخصصی به رأی لایحه ارسال شده از سوی شهرداری است.

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران لایحه آئین نامه مصوب شهر دوستدار سالمند مورد بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون تخصصی به رأی لایحه  ارسال شده از سوی شهرداری است. به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی این لایحه براساس برنامه ۵ ساله دوم تنظیم شده است.

محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ابتدای سخنان خود با گلایه از رفتار اعضای شورا نسبت به رأی گیری پیشنهاد یک عضو قبل از رأی گیری در خصوص رأی کمیسیون تخصصی گفت: شاهد تغییر رویه و رویکردها در موضوعات مختلف هستیم. در حالی که اعضای کمیسیون ها این لایحه را رد کرده بودند در رأی گیری به گونه دیگر رفتار کردند اما ما در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی به رأی همه اعضاء احترام می گذاریم اما انتظار داشتیم همراهی بیشتری در این حوزه با کمیسیون تخصصی داشته باشیم.

وی در توضیح رد این لایحه نیز توضیح داد: لایحه باید براساس مفاد برنامه سوم بازنویسی شود.

احمد مسجد جامعی توضیح داد: این لایحه در عمل دستورالعمل اجرایی بند ج سند شهر دوستدار سالمند است که مصوبه مستقلی است و ربطی به برنامه اول و دوم ندارد. این موضوع مورد تأکید نماینده شهرداری نیز بود. به گفته نماینده شهرداری در حال حاضر براساس سند شهر دوستدار سالمند، هزینه هایی در شهرداری می شود که مشخص نیست این هزینه ها در کجا و تحت چه فرآیندی اجرایی می شود که این آئین نامه اجرایی می تواند این بند را شفاف سازی کند اما در نهایت پیشنهاد بازگشت به کمیسیون و بررسی یک ماهه و اصلاح آن در صحن به رأی گذاشته شد که با ۱۶ موافق و یک مخالف به کمیسیون بازگشت.

منبع: شورای اسلامی شهر تهران