رادیو شمس

رادیو شمس / گزیده اخبار شورای ملی سالمندان

? گزیده اخبار #شورای_ملی_سالمندان /

? گزیده اخبار #شورای_ملی_سالمندان /۹ اسفند ۹۷

 

 

?سردبیر: #مجتبی_سلگی
?تنظیم اخبار: #کیوان_مجد
?گوینده: #هانیه_سادات_احمدی

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور