رادیو شمس

رادیو شمس / گزیده اخبار شورای ملی سالمندان

📻 گزیده اخبار #شورای_ملی_سالمندان / جمعه - 17 آبان ماه 1398

📻 گزیده اخبار #شورای_ملی_سالمندان / جمعه – ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸

 

 

🔹سردبیر: #مجتبی_سلگی
🔸تنظیم اخبار: #کیوان_مجد
🔹گوینده: #هانیه_سادات_احمدی

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور