رئیس سازمان نظام پرستاری

آماده نبودن کشور برای مقابله با رشد سالمندی

دالوندی گفت: بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ میزان جمعیت سالمند ایران به ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور افزایش می‌یابد.

دالوندی گفت: بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ میزان جمعیت سالمند ایران به ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور افزایش می‌یابد.

اصغر دالوندی رئیس سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: با توجه به رشد روز افزون جمعیت سالمندی که در حدود ۱۰ درصد از کل کشور را تشکیل می‌دهند باید مراکز نگهداری ویژه سالمندان در طول روز و حتی به صورت شبانه‌روزی راه‌اندازی شود.

دالوندی ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۲۰۲۵ میزان جمعیت سالمند ایران به ۱۵ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۳۰ این میزان ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. متأسفانه باید بگویم که افزایش جمعیت سالمند طی ۳ دهه در کشور رخ داده است و ایران بیشترین رشد سالمندی را در دنیا دارد.

او تأکید کرد: برای سالمندان برنامه‌ریزی ویژه‌ای شده به طوری که برای آن‌ها خانه‌های مشترک و مراکز نگهداری روزانه راه‌اندازی شده است.

رئیس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: سالمندانی که مراحل پایان عمر خود را سپری می‌کنند باید در مراکز ویژه‌ای به وسیله پرستاران مراقبت و نگهداری شوند. بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی آن‌ها باید زندگی با کیفیت خوبی را در ایام پایانی عمر خود داشته باشند که در این زمینه پرستاران در نگهداری و ارتقای سطح کیفی زندگی سالمندان نقش مؤثری را ایفا می‌کنند.

دالوندی گفت: ما آمادگی کامل برای مقابله با پدیده رشد سالمندی در کشور را نداریم به همین دلیل احتمال می‌رود در آینده دچار مشکلات مختلفی شویم.

انتهای پیام /

منبع: مهر