کارشناس سالمندی مرکز بهداشت مرکزی

مرکزی/ ۱۱و ۳۷ صدم درصد جمعیت استان مرکزی سالمند است

کارشناس سالمندی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: ۱۱ و ۳۷ صدم درصد از جمعیت زیرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی اراک سالمند است که این مهم لزوم سیاست‌های اثربخش در بهبود کیفیت زندگی و رفاه این قشر را دوچندان کرده است.

کارشناس سالمندی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: ۱۱ و ۳۷ صدم درصد از جمعیت زیرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی اراک سالمند است که این مهم لزوم سیاست‌های اثربخش در بهبود کیفیت زندگی و رفاه این قشر را دوچندان کرده است.

«معصومه محمودی» افزود: بر اساس آخرین آمار میانگین سالمندان کشور ۹ و ۲۷ صدم درصد از کل  جمعیت کشور است و استان مرکزی سومین کانون پیر کشور را به خود اختصاص داده که شرایط سالمندی در برخی از شهرهای آن نظیر تفرش و در نواحی روستایی حادتر است.

وی توضیح داد: آمار منتشره وزارت بهداشت حاکی از آن است که شمار سالمندان ایران در سال ۱۴۲۰ به بیش از ۲۶ میلیون نفر می‌رسد که معادل ۲۳ درصد جمعیت کشور خواهد بود و نیاز است که ضمن تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و رفاهی، راهبردهایی تعریف شود تا مقوله سالمندی فعال در کشور رقم خورده و سهم این قشر در مناسبات کشور به درستی دیده شود.

کارشناس سالمندی مرکز بهداشت استان مرکزی خاطرنشان کرد: سازمان بهداشت جهانی سالمندی فعال را مبتنی بر الگوی خدمات سلامت‌محور، مشارکت‌جو و با دامنه امنیت موثر تعریف کرده و باید با تغییر اساسی در سیاستگذاری، حوزه اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی، رفتارهای زیستی و خودمراقبتی به گونه‌ای عمل شود تا شیوه زیست سالم، تحرک هدفمند و پیشگیری از بیماری‌ها توام با تغذیه مطلوب به دوران سالمندی با نشاط بیانجامد.

محمودی اظهار داشت: امید به زندگی در ایران ۷۰ سال است و با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده کشورهای درحال توسعه سریع‌ترین رشد را در جمعیت سالمند نسبت به سایر گروه‌های جمعیتی دارند، نیاز است که ماهیت جمعیت شناسی و برنامه های موثر برای طیف های مختلف سالمند جوان، میانسال و پیر به گونه ای لحاظ شود که دهه پیش رو این مقوله نه تنها چالش نباشد بلکه فرصتی در آهنگ توسعه محسوب شود.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی شده که رشد جمعیت سالمند تا سال ۲۰۳۰ نسبت به کل جمعیت چهار برابر خواهد بود و مطالبات و نیازهای این قشر باید متناسب با رشد مذکور محاسبه شود.

منبع: ایرنا
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.